Internationell rekrytering och EURES 

Behöver din organisation hjälp med att hitta och rekrytera internationella medarbetare? Vi erbjuder arbetsgivare kostnadsfri rådgivning i ärenden som gäller internationell rekrytering.  

EURES (European Employment Services) är ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar som syftar till att underlätta rekrytering och arbetsförmedling över gränserna i Europa (EU-länderna, Norge, Schweiz och Liechtenstein). AN-byråns EURES-rådgivare inom internationell rekrytering finns som stöd för dig när du söker sakkunniga från utlandet. 

Vi erbjuder stöd med att 

  • planera rekrytring
  • hitta sakkunniga och välja ett lämpligt land för rekrytering 
  • skriva, publicera och marknadsföra platsannonser 
  • genomföra rekryteringsprocessen 
  • i ärenden som gäller utlandsanställdas inflyttning och det finländska arbetslivet. 

​​​​​Kontakta Nylands AN-byrås EURES-rådgivare inom internationell rekrytering:

  • intl.rekrytering.nyland@te-byran.fi, tfn 0295 016 760 (måndag-fredag kl. 9-15)

Du kan också boka ett kostnadsfritt möte för presentation och rådgivning. 

Rekryteringsevenemang – virtuellt eller på plats 

Genom EURES-nätverket kan du marknadsföra ditt företags lediga tjänster på rekryteringsevenemang och mässor. EURES-rådgivare hjälper också företaget att organisera enskilda rekryteringsevenemang i utvalda länder i samarbete med lokala EURES-rådgivare.

Finland Works, de populära rekryteringsevenemangen på nätet, hålls 3–4 gånger om året och erbjuder en effektiv och kostnadsfri väg till möten mellan internationella talanger virtuellt.

Mer information finns på vår webbplats:

I tjänsten TE-live produceras direktsändningar om lediga arbetsplatser, olika teman i arbetslivet och utbildningsmöjligheter. En TE-live-sändning erbjuder din internationella rekrytering synlighet, sparar din tid och ger en möjlighet att påverka arbetsgivarprofilen positivt. I rekryteringssändningen kan du berätta mera i detalj om lediga arbetsplatser samt om värderingarna och arbetskulturen i din organisation. Du kan också svara på sökandenas frågor på en gång, varmed sökandena förstår bättre vad det är ni egentligen behöver. Mera information:

Ekonomiskt stöd för internationell rekrytering (Targeted Mobility Scheme)  

Ansök hos programmet Targeted Mobility Scheme (TMS) om ekonomiskt stöd för rekrytering i EU/ETA-området. Programmet stöder både arbetsgivare och arbetssökande. Arbetsgivare beviljas ekonomiskt stöd för introduktion av arbetstagaren i arbetet och för de kostnader som uppstår i samband med att arbetstagaren anpassar sig till det nya landet.

Mer information finns på vår webbplats:

Det finns vissa villkor för det ekonomiska stödet, och vi diskuterar dem gärna med er. Kontakta oss: eures.uusimaa@te-toimisto.fi

Beakta också Business Finlands Talent Explorer-finansiering, med hjälp av vilken du kan anlita en internationaliseringsexpert för att få ny information och kunskap om målmarknaden och främja ditt företags affärsverksamhet på en ny marknad.

Läs mer:

Utbildning i finska eller svenska på arbetsplatsen   

Gemensam anskaffning av utbildning i finska eller svenska på arbetsplatsen är språkutbildning som kan skräddarsys för enskilda företag, och som erbjuder företagets internationella anställda möjlighet att utveckla sina kunskaper i finska eller svenska. Syftet med utbildningen är att stödja de anställdas yrkeskompetens, deras inlärning av den yrkesvokabulär som behövs för arbete och integration i arbetsgemenskapen. Arbetsgivarens andel är 30–50 % av det totala priset enligt anskaffningsavtalet, beroende på företagets storlek och balansräkningen eller omsättningen. 

Lär mer:

Ta kontakt: tyopaikkasuomi.uusimaa@te-toimisto.fi

International House Helsinki (IHH) 

International House Helsinki kombinerar myndighetstjänster under ett och samma tak och erbjuder råd och myndighetstjänster till invandrare i huvudstadsregionen. International House Helsinki ger också kostnadsfri rådgivning till arbetsgivare och företag i frågor som gäller internationell arbetskraft, arbetskraftsinvandring, rekryteringsprocesser samt arbets- och uppehållstillstånd.  

Läs mer:

Guide för rekrytering internationellt  

Läs även guiden för rekrytering internationellt (på finska). Guiden går igenom de olika stegen i processen, allt från planering av rekrytering till att den anställde börjar sitt arbete. 

Ett större grupp av samarbetspartner i nätverket Talent Boost har varit med om att utarbeta guiden. 

Här kan du läsa guiden:

Arbetstillståndstjänster

Om du rekryterar från utlandet och behöver mera information om arbetstillståndstjänster, läs mera här:

Uppdaterad: 19.01.2023