Arbetstillståndstjänster

Ansökningarna om arbetstillstånd behandlas fr.o.m. 15.9.2022 riksomfattande. Tilläggsinformation hittar du på AN-tjänsternas riksomfattande webbsida om tjänster som berör arbetstillstånd, där du också hittar kontaktuppgifterna:

Bekanta dig med Nylands NTM-centrals riktlinjer för anlitande av utländsk arbetskraft:

Privata hushåll som arbetsgivare

Privata hushåll kan vara arbetsgivare också för utländska arbetstagare. Bekanta dig med Nylands AN-byrås och Regionförvaltningsverkets anvisning för privata hushåll som arbetsgivare:

Kontaktuppgifter

Nylands arbets- och näringsbyrå/arbetstillståndsärenden
PB 1003
00521 Helsingfors

E-post
Använd tjänsten Turvaviesti för att skicka e-post och dokument med sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter som behöver skyddas. Skriv i tjänsten Turvaviesti tyoluvat@te-toimisto.fi som mottagare. Adressen skrivs in i det tomma fältet nedanför mottagare-meny.

Telefonservice:
Riksomfattande telefonservice, arbetstillståndsärenden
0295 040 019 (mån-fre kl. 9–11)

Ha gärna ditt kundnummer till hand.

Uppdaterad: 26.01.2023