Infromations service i Karis


En sakkunnig från TE-byrån hjälper åt i Hangös och Raseborgs kommunförsökets utrymmen på följande sätt:

  • den sakkunnige kan kontrollera kundens situation och uppgifter från TE-byråns system.
  • den sakkunnige kan vid behov förmedla uppgifter vidare till kundens personliga ansvarsexpert.
  • den sakkunnige ger råd i jobbsökningen och hjälper med att uträtta andra ärenden på TE-byrån. Den sakkunnige kan till exempel hjälpa med användningen av E-tjänster och att fylla i blanketter.

Vad kan kunden göra i informations servicen?

  • kunden kan anmäla sig som arbetssökande utan kraftig identifiering och skicka dokument ämnade åt TE-byrån.
  • kunden kan bekräfta en ansökning gällande arbetskraftsutbildning utan kraftig identifiering

Servicen avviker från betjäningen som fås på TE-byråns verksamhetsställen på det viset, att man inte kan boka tid för personligt möte med en sakkunnig i kommunförsökets utrymmen i de verksamhetsställen som finns i Hangö och Raseborg.

Adressen för kommunförsökets utrymmen i verksamhetsställen i Hangö och Raseborg är:

  • Elina Kurjenkatu 11 A, 10300, Karjaa

Servicen är öppen:

  • på tisdagar kl 9–12 och 13–16
  • på torsdagar kl 9–12 och 13–16

Uppdaterad: 09.01.2023