Tillväxttjänster

Utvecklingstjänsten Kasvuväylä hjälper dig att hitta tjänster för tillväxtledning och finansiering.

Kasvuväylä är en gratis experttjänst för företag vid Nylands AN-byrå. Vi hjälper tillväxtsinnade företag med deras olika affärsutvecklingsbehov och erbjuder vägledning i företagets utvecklingsalternativ. Kasvuväylä kan till exempel hjälpa till när ett företag behöver ny och kompetent arbetskraft, när det uppstår en förändring som kräver nytt kunnande eller när företaget behöver finansiering för ett utvecklingsprojekt.

Ta kontakt med Kasvuväylä när ditt företag växer, förändras eller när du söker experthjälp för att utveckla din verksamhet. Denna experttjänst är avsedd för företagare och företag, och vi erbjuder hjälp med alla affärsutvecklingsbehov. Du får personlig vägledning av våra experter, och du kommer snabbt framåt i enlighet med ditt företags behov. Experterna på Kasvuväylä hjälper dig ansikte mot ansikte, via telefon eller digitalt.

Läs mera om våra tillväxttjänster för företag (Kasvuväylä):

Du kan kontakta sakkunniga på Nylands AN-byrå genom att skicka e-post till adressen kasvuvayla@te-toimisto.fi.

För små och medelstora företag är det lättaste tillvägagångssättet att göra en kostnadsfri utvecklingskartläggning. Kartläggningen ger en överblick över ditt företags viktigaste utvecklingsmål.

Fyll i kartläggningsblanketten på nätet och skicka den till Kasvuväyläs sakkunniga. Du kan också skriv ut blanketten till dig själv.

En sakkunnig tar personligen kontakt med dig. Tillsammans går ni igenom delområdena av ditt företags affärsverksamhet och försöker hitta en lämplig tjänst för ditt företag.

Europeiska socialfondens projekt för företag

Flera ESF-projekt är i gång i Nyland. Deltagandet är i huvudsak kostnadsfritt för företagen. Noggrannare information om projekten hittas på Taidon polku -webbsidan. Bekanta dig med projekten:

 

Uppdaterad: 18.08.2023