F.E.C-utbildning

F.E.C-utbildningen (Further Educated with Companies) sammanför en arbetssökande och en arbetsgivare som söker kompetent arbetskraft.

F.E.C-utbildningarna är rekryteringsutbildningsprogram där målet är att utveckla den arbetssökandes yrkeskompetens så att den svarar mot företagens behov och den arbetssökande sysselsätts i nya uppgifter efter utbildningen.  Utbildningarna är avsedda i synnerhet för högskoleutbildade samt mer erfarna arbetslösa arbetslöshetshotade arbetssökande inom utbildningsområdet. Utbildningen är totalt ungefär sex månader lång, och cirka 20 procent av denna omfattar teoretisk undervisning. Resten är inlärning i arbetet hos samarbetsorganisationen.

Varför ansöka till en F.E.C-utbildning?

 • Det huvudsakliga syftet med F.E.C-utbildningen är att den arbetssökande sysselsätts i nya uppgifter när utbildningen avslutas. De företag som deltar har ett genuint behov av rekrytering.
 • Utbildningsperioden sänker tröskeln för företag att inleda ett samarbete med en potentiell framtida medarbetare. Av denna anledning lämpar sig utbildningen väl för exempelvis nyutexaminerade personer och personer som återvänder från familjeledighet.
 • F.E.C-utbildningen är ett nytt alternativt sätt att söka arbete i synnerhet i situationer där den arbetssökande behöver en uppdatering av sina kunskaper.
 • Deltagandet utesluter inte andra alternativ på arbetsmarknaden. Det direkta arbetssökandet kan fortsätta.
 • F.E.C-utbildningen ger dig möjligheter att för arbetsgivaren lägga fram bevis på dina kunskaper och din motivation.
 • Genom utbildningen får du arbetserfarenhet från ett nytt område eller uppgiftsfält.
 • Du får genast omsätta det du lärt dig i praktiken hos samarbetsföretaget.
 • Utbildningen ger dig de senaste kunskaperna som efterfrågas på marknaden.
 • Under utbildningen skapar du nya kontaktnätverk.
 • Utbildarna har omfattande nätverk för att finna dolda arbetstillfällen.
 • F.E.C-utbildningarna ger goda sysselsättningsmöjligheter: cirka 70–80 procent av utbildningsdeltagarna sysselsätts efter utbildningen.

Ansökan till F.E.C-utbildning

I sökningen av AN-tjänster hittar du de aktuella F.E.C-utbildningarna bland aktuella arbetskraftsutbildningar. Skriv F.E.C som sökord.

Urvalsprocessen för utbildningen har två faser. I den första fasen bedömer AN-byrån och utbildarrepresentanten utbildningsansökningarna samt huruvida den sökande uppfyller antagningskraven. Efter förvalet börjar man söka en samarbetsorganisationsplats. Om en lämplig samarbetsorganisation hittas undertecknar deltagaren, företaget och utbildaren ett utbildningsavtal för programtiden, och AN-byrån fattar ett beslut om godkännande av utbildningen.

Uppdaterad: 18.08.2023