Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning

Huvudsakligen har en examen satts upp som mål för den yrkesinriktade arbetskraftsutbildningen. Inom ramen för dessa kan en grundläggande examen, en yrkes- eller specialyrkesexamen, eller en del/delar av en examen avläggas. Utbudet omfattar också fortbildningar och vidareutbildningar. Grundläggande utbildning kan också anordnas för vuxna som behöver komplettera den grundläggande utbildningens lärokurs för att kunna avlägga en yrkesutbildning.

Arbetskraftsutbildningen är avsedd främst för arbetslösa personer över 20 år och arbetslöshetshotade personer som är kunder hos AN-byrån eller deltar i kommunförsök och för vilka arbetssökande pågår.

Målgrupperna för utbildningarna kan också vara permitterade, yrkesbytare, företagare, anställda och arbetssökande, vilka anses ha svårigheter att få jobb med sin nuvarande utbildning.  En del av utbildningarna har avgränsats till exempelvis invandrare eller vissa åldersgrupper. 

Du kan ansöka om arbetskraftsutbildning med en webblankett eller en ansökningsblankett som du får från AN-byrån eller kommunförsöket. Via tjänsten Studievakt får du information om önskade arbetskraftsutbildningar direkt till din e-postadress.

Uppdaterad: 14.03.2023