Rekryteringstjänster

Nylands arbets- och näringsbyrå hjälper företagare att hitta kvalificerad arbetskraft genom att publicera jobbannonser, hitta lämpliga kandidater, organisera evenemang och utbilda anställda. 

Entreprenör, vill du veta mer om AN-tjänster och hur vi kan hjälpa dig? Ring oss och be till exempel om ett företagsbesök! Du kan nå oss på numret 0295 040 002 eller så kan du skicka ett meddelande till rekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi.

Anmälan om lediga jobb på webben

Du kan anmäla lediga jobb på webben i Mina e-tjänster för företag och arbetsgivare med nättjänstkoder eller med en öppen nätblankett utan nättjänstkoder. Du kan också ringa våra företagstjänster på numret 0295 040 002 (vardagar kl. 9–16.15).

I Mina e-tjänster för företag och arbetsgivare får du snabbt din platsannons i webbtjänsten Lediga jobb samt, om du så önskar, till EURES -tjänsten (Europeiskt rekryteringsnätverk). I Mina e-tjänster finns samlat alla sådana AN-tjänster för företag och arbetsgivare som kan skötas på webben.  I tjänsten kan du bland annat spara en platsannons som modell, göra ändringar i en tidigare platsannons eller ansöka om lönesubvention.

Vill du söka arbetskandidater från AN-byrån?

Om du vill hitta kandidater till en ledig tjänst kan du kontakta Nylands AN-byrå och komma överens om en kandidatsökning. I uppdraget avtalas bland annat vilka kriterier som gäller för sökningen och hur arbetsgivaren vill ha information om kandidaterna. Tjänsten är kostnadsfri för företaget.

Rekryteringsevenemang och TE-Live

Du är varmt välkommen till våra kostnadsfria rekryteringsevenemang, som vi anordnar både i form av mässor tillsammans med flera arbetsgivare och som individuella rekryteringsevenemang för ett enskilt företag. På evenemanget kan du presentera ditt företag och leta efter lämpliga personer till dina lediga tjänster.

TE-live är vår interaktiva rekryterings- och nyhetskanal där arbetsgivare och arbetstagare möts på ett nytt, mera interaktivt sätt. TE-live producerar direktsändningar och arbetsgivarna kan själva presentera sina lediga tjänster och svara på frågor från intresserade arbetssökande. Du kan också se sändningarnas inspelningar när som helst på vår YouTube-kanal. Länken till inspelningen kvarstår i företagets bruk – inspelningarna är också aktivt betraktade. Mer information om TE-live hittar du här:

Har ditt företag möjlighet att få stöd för anställning?

På vissa villkor beviljar Nylands TE-byrå arbetsgivaren lönesubvention för att anställa en arbetslös arbetstagare. Det innebär att en arbetsgivare som anställer en arbetslös arbetssökande kan få ekonomiskt stöd i form av en lönesubvention på 50 procent av lönekostnaderna. För anställning av arbetstagare med funktionshinder kan arbetsgivaren få 70 procent i stöd. I vissa fall kan en förening, en stiftelse eller ett registrerat religionssamfund få en lönesubvention på 100 procent av lönekostnaderna (högst 65 % av arbetstiden). Dessutom kan arbetsgivaren få ett sysselsättningsstöd på 70 procent för att anställa personer som fyllt 55 år. 

Lönesubvention kan beviljas för anställning av en sådan arbetslös arbetssökande som har bristande yrkeskompetens eller vars permanenta eller varaktiga skada minskar personens möjligheter att få lämpligt arbete eller som är långtidsarbetslös och har fyllt 60 år.

Även om lönesubventionen beviljas och betalas till arbetsgivaren, grundar sig beviljandet av subventionen alltid på den arbetslösa arbetssökandens servicebehov.

Lönesubvention söks via Mina e-tjänster – Arbetsgivare och företag innan anställningsförhållandet inleds. Man måste också få ett beslut innan anställningsförhållandet inleds. Du hittar tjänsten via Jobbmarknaden:

Om du har ett jobb med lönesubvention att erbjuda, kan du anmäla jobbet till oss via Mina e-tjänster, skicka e-post till rekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi eller ringa 0295 040 002. Vår telefonservice ger också mer information om anställning med lönesubvention.

Mer information om lönesubvention finns också på Jobbmarknaden:

RekryteringsUtbildningen hjälper till, om du inte hittar en kompetent medarbetare

RekryteringsUtbildning är bra om du inte hittar kompetenta medarbetare och det råder brist på nyutexaminerade. RekryteringsUtbildning är arbetslivsorienterat och är skräddarsytt för att besvara företagets behov. Utbildningen kan också planeras i samarbete med flera arbetsgivare. Målet kan vara mertids- eller kompletteringsutbildning eller utbildning som syftar till yrkesbyte.

Arbetsgivaren finansierar utbildningen tillsammans med förvaltningen. Arbetsgivaren står för 30 procent av utbildningskostnaderna.

Tilläggsinformation om RekryteringsUtbildning hittar du på RekryteringsUtbildning -webbsidan på Jobbmarknad.

Kontakta en sakkunnig

Det bästa sättet att kontakta en sakkunnig på Nylands arbets- och näringsbyrå är att skicka ett e-postmeddelande till rekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi eller ringa våra företagstjänster på numret 0295 040 002.

Uppdaterad: 30.08.2023