Rekryteringstjänster

Nylands arbets- och näringsbyrå hjälper företagare att hitta kvalificerad arbetskraft genom att publicera jobbannonser, hitta lämpliga kandidater, organisera evenemang och utbilda anställda. 

Entreprenör, vill du veta mer om TE-tjänster och hur vi kan hjälpa dig? Ring oss och be till exempel om ett företagsbesök! Du kan nå oss på numret 0295 040 002 eller så kan du skicka ett meddelande till rekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi.

Anmälan om lediga jobb på webben

Du kan anmäla lediga jobb på webben med nättjänstkoder eller en öppen blankett.

När du ingår ett avtal med oss som arbetsgivare får du nättjänstkoder, vilket gör det enklare att lämna in nya platsannonser och att komplettera eller radera tidigare annonser. Jobbet kan också anmälas till oss med en öppen webblankett. Bekanta dig med våra webbtjänster genom att klicka på knappen Mina E-tjänster till höger.

Kandidatsökning och rekryteringsevenemang

Om du vill hitta kandidater till en ledig tjänst kan du kontakta Nylands TE-byrå och komma överens om en kandidatsökning. I uppdraget avtalas (tillsammans med arbetsgivaren) bland annat vilka kriterier som gäller för sökningen och hur arbetsgivaren vill ha information om kandidaterna. Tjänsten är kostnadsfri för företaget.

Du är varmt välkommen till våra kostnadsfria rekryteringsevenemang, som vi anordnar både i form av mässor tillsammans med flera arbetsgivare och som individuella rekryteringsevenemang för ett enskilt företag. På evenemanget kan du presentera ditt företag och leta efter lämpliga personer till dina lediga tjänster.

TE-live är vår nya interaktiva rekryterings- och nyhetskanal där arbetsgivare och arbetstagare möts på ett nytt, mera interaktivt sätt. TE-live producerar direktsändningar och arbetsgivarna kan själva presentera sina lediga tjänster och svara på frågor från intresserade arbetssökande. Du kan också se sändningarnas inspelningar när som på vår YouTube-kanal. Mer information om TE-live hittar du här:

Stöd för anställning

På vissa villkor beviljar Nylands arbets- och näringsbyrå arbetsgivaren lönesubvention för att anställa en arbetslös arbetstagare. Detta innebär att arbetsgivaren kan få ekonomiskt stöd för att anställa en arbetstagare. Som regel är stödet 30, 40 eller 50 procent av den anställdes lönekostnader, beroende på till exempel hur länge den anställde varit arbetslös. Det enklaste sättet att ansöka om lönesubvention är att fylla i ansökan via vår sida Mina E-tjänster. Inga bilagor behövs och beslutet delges ofta inom några dagar.

Du kan meddela oss om en lönesubventionerad plats genom att skicka e-post till adressen rekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi eller genom att ringa oss på numret 0295 040 002.

Ansökan om lönesubvention i Nyland:

Skicka in en elektronisk ansökan i Mina E-tjänster:

Anvisningar för ansökan om lönesubvention:

Om du inte kan lämna in en elektronisk ansökan skickar du in pappersansökan till:

Nylands arbets- och näringsbyrå
Lönesubventioner
PB 1003, 00520 Helsingfors

Vi behandlar ansökningarna i den ordning de tas emot:

Mer information om lönesubvention finns här:

Kontakta en sakkunnig

Det bästa sättet att kontakta en sakkunnig på Nylands arbets- och näringsbyrå är att skicka ett e-postmeddelande till rekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi eller ringa våra företagstjänster på numret 0295 040 002.

 

 

 

Arbetsgivare: Sysselsätt med löbesubvention

Utvecklingstjänster för företag (kasvuväylä)

Fyll i kartläggningsblanketten som ger dig en överblick om ditt företags viktigaste utvecklingsmål: