Startpeng i Nyland

De sakkunniga på företagstjänsterna vid Nylands AN byrå, kommunerna som deltar i kommunförsöken med sysselsättning och områdets organisationer erbjuder tjänster som stöder företagsamhet. Om du planerar att starta eget företag, bekanta dig med villkor för beviljandet av startpeng och hur man ansöker om startpeng i praktiken.

Information om startpeng

 • Arbets- och näringsbyrån, kommunerna som deltar i Kommunförsöken med sysselsättning och områdets organisationer erbjuder tjänster som stöder företagsamhet för dem som är intresserade av företagsamhet, vill starta eget eller redan är företagare. 

  Stöd för planeringen 

  I nättjänsten Suomi.fi får du information bland annat om att grunda företag, finansiering, ansvar och  skyldigheter samt hur företagsverksamheten kan utvecklas:

  Du kan göra upp en egen affärsplan på sidan  Oma Yritys-Suomi:

  Företags Finlands telefontjänster ger råd åt nya och fungerande företag i olika situationer, bland annat i frågor kring att grunda ett företag. Telefontjänsterna har öppet mån–fre kl. 9–16.15, tel. 0295 020 500.

  Bekanta dig med Nyföretagarcentralernas guide för blivande företagare.  Guiden finns på olika språk. Bekanta dig också med de andra guiderna för företagare som finns på webbsidorna:

  Yrkesvalsvägledning och arbetsprövning 

  TE-tjänsternas yrkesvalsvägledning (AVO) är en kostnadsfri och för alla öppen tjänst som hjälper med att bedöma om företagsamhet är en för dig lämplig karriärmöjlighet. Boka tid för personlig vägledning på våra webbsidor:

  Du kan också testa om företagsamhet lämpar sig för dig med hjälp av arbetsprövning. Sök en företagare som fungerar som din handledare och ta sedan kontakt med AN-byrån. 

  Om du är kund hos Kommunförsöken med sysselsättning, kontakta din hemkommun i frågor om yrkesvalsvägledning och arbetsprövning. Du hittar mera information om kommunförsöken i slutet av denna broschyr och på våra webbsidor:  

   

  Företagarutbildningar 

  När du redan har en affärsidé, kan du söka dig till kostnadsfri utbildning för att utveckla dina egna kunskaper som företagare. Avgiftsfria skolningar för företagare hittar du på Jobbmarknad websidan via Aktuell arbetskraftutbildning. Använd sökordet ”Företagare” och ange området som ”Nyland”:

  Personlig företagsrådgivning 

  Lokala organisationer som erbjuder företagsrådgivning ger gratis råd för att grunda ett företag, till exempel om en affärsidé är genomförbar, lönsamhetsbedömning, utredning av finansieringsalternativ och att välja företagsform.

  Askola och Mörskom: www.proagria.fi
  Esbo och Grankulla: www.business-espoo-vassare-foretag.fi
  Helsingfors: www.hel.fi/sv/foretag-och-arbete
  Hyvinge: www.yritysvoimala.fi
  Träskända, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo,Tusby: www.keuke.fi 
  Kyrkslätt: www.kyrkslatt.fi/stod-till-foretagande
  Lojo: www.yrityslohja.fi
  Lovisa: www.cursor.fi  
  Mäntsälä: www.yrityskehitys.net
  Borgå, Lapinjärvi: www.posintra.fi  
  Vanda: www.yritysvantaa.fi  
  Vichtis: www.vihtibusiness.fi/yhteys

 • Startpengen är en behovsprövad tjänst som tryggar utkomsten för dem som vill bli heltidsföretagare i början av företagsverksamheten. Tjänsten tillhandahålls av TE-byrån i samarbete med de kommuner som deltar i kommunförsöken med sysselsättning i Nyland.

  Den som söker om stöd kan vara till exempel arbetslös eller en som övergår från arbetslivet, hemarbete eller studier till företagsamhet. Startpeng kan också beviljas till en företagare som vill utvidga sin verksamhet från bisyssla till huvudsyssla. Företagsverksamhet som anses vara huvudsyssla får inte inledas förrän beslutet om att bevilja startpengen har fattats. Alla företagsformer är möjliga. Alla branscher är också möjliga, beaktande konkurrensen.

  Startpengen beviljas i sex månaders perioder, totalt 1–2 perioder. Startpeng är lika stor som FPAs grunddagpenning och betalas ut högst under fem dagar inom en kalendervecka. Startpengens belopp är cirka 750 euro i månaden. Stödet är skattepliktig inkomst.


  Villkor för beviljandet av startpeng: 

  • Den framtida företagsverksamheten ska vara en kontinuerlig huvudsyssla. 
  •  Den sökande ska ha tillräckliga färdigheter för branschen och att vara företagare: utbildning, arbetserfarenhet, kunskap. 
  • Det finns förutsättningar för att grunda företaget, att företaget är lönsamt och att inleda företagsverksamheten. Till exempel är finansieringen, affärslokalerna och tillstånden klara.
  • Behov av stödet med avseende på utkomsten. 
  • Företagsverksamheten ska bedrivas i Finland.


  Hinder för startpeng: 

  •  Den sökande har inlett företagsverksamhet på heltid innan beslutet om att bevilja stödet har fattats.
  • Annan inkomst, till exempel: lön, studiestöd, föräldradagpenning eller pensioner.
  • Skatteskuld eller anteckningar om betalningsstörningar. Vi granskar dina kredituppgifter.
  • Företagsverksamheten ger genast en skälig utkomst. 
 • 1. Gör upp en affärsverksamhetsplan (AVP) och lönsamhetskalkyler t.ex. i Mitt FöretagsFinland: https://oma.yrityssuomi.fi/

  2. Boka tid för personlig rådgivning till nyföretagarcentralen på ditt eget område. Du får aktuell information om att starta företagsverksamhet samt respons, handledning och nya perspektiv för planeringen av din affärsverksamhetsplan. 

  3. Färdigställ din AVP och kalkylerna efter den personliga rådgivningen och skaffa de övriga skriftliga bilagorna för din ansökan: 

  • Ladda ner skatteskyldsintyg från MinSkatt eller beställ intyget per post:  www.vero.fi/verovelkatodistus
  • Försäkra och påvisa finansieringsarrangemang.
  • Förhandla om ett preliminärt avtal om verksamhetslokaler.
  • Uppdatera din CV.


  4. Granska på nästa sida om du hör till målgruppen för kommunförsöken med sysselsättning som inleds 1.3.2021.  Kommunförsökets kund: fråga vid behov kommunen om mera information. TE-byråns kund: fråga vid behov Nylands TE-byrå om mera information: starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi. 

  5. Lämna in ansökan om startpeng med bilagor elektroniskt via Mina e-tjänster på Jobbmarknaden webbsidor: https://tyomarkkinatori.fi/sv Det är bra att skicka in ansökan 4 veckor före den planerade starten av affärsverksamheten. Vid behov får du stöd för att skicka en ansökan om startpeng från: www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tuki-ja-neuvonta/tietoa-yritys-suomi-puhelinpalvelusta

  6. Vi kontaktar dig när ansökan har ankommit för att möjligen be om tilläggsinformation för behandlingen av ansökan. Du får beslutet cirka två veckor efter att du har skickat de bilagor och tilläggsuppgifter som vi har bett om. 

  Var får jag hjälp med att skicka min startpengsansökan?

  Om du behöver stöd med att skicka startpengsansökan, kan du kontakta FöretagsFinland telefontjänsten: tel. 0295 020 501 (lna/msa, vardagar kl 9.00–16.15).

  Tillägsinformation om telefontjänsten hittar du på FöretagsFinland webbplatsen:

 • Kommunförsöken med sysselsättning påverkar varifrån du får mera information om behandlingen av ansökan om startpeng. Försöken påverkar också huruvida din ansökan om startpeng behandlas i AN-byrån eller i din hemkommun. Försöksområden kan också erbjuda sina egna tjänster åt företagare.

  De regionala kommunförsöken inleds 1.3.2021. Du hittar mera information på Nylands AN-byrås webbsidor:

   

  Vilka är kunder i de kommunala försöken 

  Du är kund i kommunförsöket när du har anmält dig som arbetssökande och din hemkommun hör till det regionala kommunförsöket samt du är arbetslös, permitterad, sysselsatt eller i en sysselsättningsfrämjande tjänst och hör till någon av följande grupper: 

  • Du får arbetslöshetsförmån från FPA.
  • Ditt modersmål är något annat än svenska, finska eller samiska och du är inte finsk medborgare.
  • Du är under 30 år.


  Om du har anmält dig som arbetssökande innan kommunförsöken inleds, får du information om att din kundrelation överförs till kommunförsöket antingen per brev eller via Mina e-tjänster. Om du under försöket anmäler dig som arbetslös eller gör en ändringsanmälan om att arbetslösheten börjar, får du information via Mina e-tjänster. 

  Nylands försökskommuner och kontaktuppgifter för frågor om startpeng 

  • Esbo: starttiraha@espoo.fi 
  • Hangö: startpeng.raseborghango@raseborg.fi 
  • Helsingfors: starttiraha@hel.fi 
  • Kervo: starttiraha.vantaa-kerava@vantaa.fi 
  • Borgå: starttiraha@porvoo.fi 
  • Raseborg: startpeng.raseborghango@raseborg.fi
  • Vanda: starttiraha.vantaa-kerava@vantaa.fi 

  Om du är kund i kommunförsöket, kontakta vid behov din egen hemkommun innan du skickar din ansökan om startpeng. Använd kontaktuppgifterna ovanför. 

  ​​​​

Att sköta startpengsärenden

Vi betjänar våra kunder i första hand per telefon och e-post. Om du är kund hos Nylands AN-byrå eller bor i Nyland och ditt arbetssökande inte är giltigt, kan du skicka frågor om att ansöka om stödet eller en kontaktbegäran per e-post till adressen: starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi. Vid behov kan du också lämna en kontaktbegäran till vår sakkunnig i service för blivande företagare per telefon på numret 0295 040 002 (mån–fre kl. 9.00–16.15).

Om du är kund hos kommunförsöken med sysselsättning, kan du skicka frågor eller kontaktbegäran till din egen hemkommun:

Esbo: starttiraha@espoo.fi
Hangö: startpeng.raseborghango@raseborg.fi
Helsingfors: starttiraha@hel.fi  
Kervo: starttiraha.vantaa-kerava@vantaa.fi
Borgå: starttiraha@porvoo.fi
Raseborg: startpeng.raseborghango@raseborg.fi
Vanda: starttiraha.vantaa-kerava@vantaa.fi

När du har fått ett jakande beslut om starpeng, kan du skicka frågor om utbetalning av stödet per e-post till UF-centret: startpeng.uf-centret@ntm-centralen.fi.

Angående betalningen av startpeng i e-tjänsten erbjuder FöretagsFinland -telefontjänsten stöd vid numret 0295 020 501 på vardagar kl 9.00–16.15.

Startti Plus

Nylands arbets- och näringsbyrå erbjuder i samarbete med de kommuner som deltar i kommunförsöken nya startpengstagare den avgiftsfria experttjänsten Startti Plus. Syftet med tjänsten är att ge företagaren goda förutsättningar för lönsam affärsverksamhet och tillväxt samt att stödja utvecklingen av företagarens markandsföringskompetens.

Uppdaterad: 20.06.2024