För arbetssökande

Du kan vara arbetssökande och kund hos arbets- och näringstjänsterna även om du inte är arbetslös.

De allmänna instruktionerna är gemensamma för alla arbetssökande och du hittar dom på webbplatsen jobbmarknad.fi:

Att anmäla sig som arbetssökande utan nätbankskoder:
Fyll i anmälningsblanketten innan du besöker arbets- och näringsbyrån och ta blanketten med till byrån i utskriven form eller på en minnessticka:

Vi erbjuder kunderna hos Nylands AN-byrå och Kommunförsöken med sysselsättning ett omfattande urval av olika tjänster för att främja jobbsökning och sysselsättning:

Det kommer ändringar till jobbsökningen i maj 2022, när den nya modellen för kundservice träder i kraft. Den nya modellen gäller alla arbetssökande. Klienter till Nylands AN-byrå övergår gradvis till den nya modellen. På denna webbplats hittar du information om vad den nya modellen för kundservice innebär och hur arbetssökande ska agera.

 

Ny modell för kundservice

 • Klienter till Nylands TE-byrå övergår gradvis till den nya modellen.

  Om du har varit arbetssökande före den 2 maj 2022, behöver du för närvarande inte göra något.

  • Den nya modellen för kundservice gäller dig först efter att vi uppdaterar din plan nästa gång.
  • Din egen ansvarsexpert kontaktar dig inom några månader och ni går tillsammans igenom den nya modellen och vad den innebär för dig.
  • Fram till dess kan du följa din nuvarande plan och fortsätta din jobbsökning som tidigare.

  Om du anmäler dig som arbetssökande den 2 maj 2022 eller efter det, sök om jobb enligt den nya modellen för kundservice.

  • Den nya modellen gäller dig omedelbart.
  • Vi kontaktar dig inom fem vardagar efter att du anmält dig som arbetssökande.
  • Vi går tillsammans igenom vad den nya modellen innebär för dig.
 • Den nordiska modellen för arbetskraftsservice träder i kraft den 2 maj 2022 i Finland. Modellen heter också den nya modellen för jobbsökning eller den nya modellen för kundservice.

  • Den arbetssökande ska söka jobb på egen hand.
  • Den arbetssökande får mer stöd särskilt i början av arbetslösheten.
  • Träffar med den egna ansvarsexperten är regelbundna och äger rum oftare än tidigare.
  • Den arbetssökande ska söka ett visst antal (0–4) jobb i månaden för att behålla rätten till utkomststöd. Beloppet beror på den arbetssökandes situation och arbetsförmåga, och det avtalas alltid separat med den egna ansvarsexperten.
  • Karenserna blir lindrigare.
  • Om du glömmer eller försummar dina skyldigheter en gång, får du en påminnelse som inte påverkar utkomstskyddet.
  • Den egna ansvarsexperten kontaktar den arbetssökande när det är dags att övergå till den nya modellen. Den arbetssökande behöver inte göra något före det.

  Vill du veta mer?

 • De första tre månaderna av jobbsökningen är viktiga. Vi håller då nära kontakt med den nya arbetssökanden.

  • Vi utser en ansvarsexpert åt den arbetssökande.
  • Vi kontaktar den arbetssökande inom fem vardagar efter att arbetssökandet har påbörjats.
  • Vi träffar arbetssökanden ungefär inom en vecka efter det första kontakttagandet.
  • Vi träffar den arbetslösa arbetssökanden sammanlagt sju gånger, det vill säga i genomsnitt varannan vecka. Med de andra nya arbetssökanden ordnas möten mer sällan beroende på kundens situation. En del av träffarna hålls ansikte mot ansikte, en del per telefon och en del på nätet. 
  • Vi kartlägger din situation, dina mål och ditt servicebehov.
  • Vi ger dig råd i hur du ansöker om utkomstskydd.
  • Vi berättar för dig om den arbetssökandes rättigheter och skyldigheter.
  • Vi hänvisar dig till stödtjänster om du behöver det.
  • Vi utarbetar en sysselsättnings-, aktiverings- och integrationsplan för dig.

  Målet för de tre första månaderna är att du blir sysselsatt.

 • I den nya modellen för kundservice har den arbetssökande skyldighet att söka jobb. Den innebär att den arbetssökande ska söka minst ett visst antal jobb i månaden för att behålla rätten till utkomstskydd. Skyldigheten att söka jobb avtalas alltid med den personliga ansvarsexperten.

  • Den arbetssökande ska söka fyra jobb i månaden.
  • I vissa fall kan antalet vara lägre eller ingen skyldighet att söka jobb alls kan fastställas. Skyldigheten att söka jobb beror alltså på den arbetssökandes situation och arbetsförmåga.
  • Den arbetssökande får bestämma själv vilka jobb hen söker.
  • Skyldigheten att söka jobb antecknas i planen. Planen granskas var tredje månad.
  • När den arbetssökande söker det överenskomna antalet jobb i månaden och följer planen, har hen rätt till arbetslöshetsförmån.
 • I den nya modellen för kundservice är karenserna lindrigare än tidigare. Som en ny funktion inför vi påminnelser.

  Påminnelse

  • Om du försummar din jobbsökning eller inte följer planen, får du en påminnelse.
  • Påminnelsen påverkar inte arbetslöshetsförmånen.
  • Syftet med påminnelsen är att påminna dig om att den arbetssökande har skyldigheter som ska följas.

  Karens

  • Om du försummar din jobbsökning efter påminnelsen, kan en karens införas för dig. Med karens avses den period under vilken den arbetssökande inte har rätt till arbetslöshetsförmån.
  • Karensen varar i antingen fem eller tio dagar.
  • Om du upprepade gånger underlåter att söka jobb, kan du tillfälligt förlora din arbetslöshetsförmån.
  • Om du vägrar att ta emot ett säkert jobb, kan en karens på 45 dagar införas för dig.
 • I maj 2022 sker det också ändringar i servicekanalerna för jobbsökning. Webbplatsen Jobbmarknad ersätter den nationella webbplatsen te-palvelut.fi. På Jobbmarknaden kan du:

  • söka lämpliga jobb
  • skapa en profil med vilken du får förslag på lämpliga jobb för dig.

  Läs mer:

  Tjänsten Mina e-tjänster förblir oförändrad.

 

Information on the new customer service model

Uppdaterad: 21.11.2022