Blivande företagare och startpeng

Arbets- och näringsbyrån, kommunerna som deltar i sysselsättningsförsöken och regionala rådgivningsorganisationer tillhandahåller tjänster som stöder företagsamhet. Tjänsterna är riktade till personer som är intresserade av företagande, blivande företagare och personer som redan är företagare.

För alla öppna tjänster som stöder företagsamhet är bland annat yrkesvals- och karriärvägledning, föratagarutbildningar, omfattande webbtjänster på suomi.fi och FöretagsFinlands telefonservice för personer som funderar på att bli företagare.
Organisationer som erbjuder företagsrådgivning ger också stöd för att planera företagsamheten. I organisationernas tjänster ingår även guider för att grunda företag samt evenemang och infotillställningar om att vara företagare.

Startpengsärenden

Vi betjänar våra kunder i första hand per telefon och e-post. Om du är kund hos Nylands AN-byrå, kan du skicka frågor om att ansöka om stödet eller en kontaktbegäran per e-post till adressen: starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi. Vid behov kan du också lämna en kontaktbegäran till vår sakkunnig i service för blivande företagare per telefon på numret 0295 040 002 (mån–fre kl. 9.00–16.15).

Om du är kund hos kommunförsöken med sysselsättning, kan du skicka frågor eller kontaktbegäran till din egen hemkommun:

Esbo: starttiraha@espoo.fi
Hangö: startpeng.raseborghango@raseborg.fi
Helsingfors: starttiraha@hel.fi  
Kervo: starttiraha.vantaa-kerava@vantaa.fi
Borgå: starttiraha@porvoo.fi
Raseborg: startpeng.raseborghango@raseborg.fi
Vanda: starttiraha.vantaa-kerava@vantaa.fi

När du har fått ett jakande beslut om starpeng, kan du skicka frågor om utbetalning av stödet per e-post till UF-centret: startpeng.uf-centret@ntm-centralen.fi.

Rådgivning per telefon

FöretagsFinlands telefontjänst ger information och rådgivning i allmänna frågor som gäller grundande av företag. Kontaktuppgifter:

Personlig rådgivning

Lokala organisationer som erbjuder företagsrådgivning ger gratis råd för att grunda ett företag, till exempel om en affärsidé är genomförbar, lönsamhetsbedömning, utredning av finansieringsalternativ och att välja företagsform. Hos dem får du den bästa sakkunskapen om de lokala förhållandena.

Bekanta dig med experterna i Nyland:

Att verka som företagare

Våra sakkunniga inom servicen för blivande företagare finns tillgängliga för nya företagare under företagets tre första verksamhetsår. Vi erbjuder möjligheter till utbildning, att bilda nätverk och utveckla företagsverksamheten.

Som startpengskund kan du alltid ta kontakt med den sakkunniga som fattat beslutet.

Företagarutbildningar i Nyland

I Nylands anordnas utbildningar både för personer som planerar att etablera ett företag och för dom som redan har påbörjat företagsverksamhet. Bekanta dig med företagarutbildningarna:

Uppdaterad: 19.01.2023