Kommunförsök med sysselsättning

Nylands AN-byrå har en viktig roll som möjliggörare för hållbar tillväxt, arbete och kunskap i Kommunförsöken med sysselsättning. Som expert på arbetsmarknaden och förmedling av kompetent arbetskraft är Nylands AN-byrås främsta uppgift att främja den snabba sysselsättningen av kunder samt att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

De kommunala sysselsättningsförsöken inleds 1.3.2021 och upphör 31.12.2024.

Kommuner som deltar i försöken i Nyland:

Helsingfors kommunförsök:

Esbo kommunförsök:

Borgå kommunförsök:

Vanda och Kervo kommunförsök:

Raseborg och Hangö kommunförsök:

Serviceställen och kontaktuppgifter vid Nylands kommunförsök med sysselsättning:

I praktiken betyder inledandet av kommunförsöken att från och med 1.3.2021 sköter en del av AN-tjänsternas kunder sina ärenden huvudsakligen vid sysselsättningstjänsterna i sin egen hemkommun och en del av kunderna fortsätter som kund hos sin lokala AN-byrå. Övergången till kommunförsöket sker automatiskt, du behöver inte själv kontakta kommunförsöket eller arbets- och näringsbyrån i ditt område. Vänligen uppmärksamma att överföringen av kundrelationen kan orsaka dröjsmål med handläggningen av ditt ärende.

Se svaren på de vanligaste frågorna om att uträtta ärenden:

Läs mera om kommunförsöken med sysselsättning och vad försöken betyder ur personkundens och arbetsgivarens synvinkel:

 

Uppdaterad: 18.08.2023