Arbetscoachningar

Arbetscoachning är en individuell tjänst i vilken du har en egen personlig coach. Inom arbetscoachningen får du hjälp, stöd och motivation för att söka till arbete, utbildning eller arbetsprövningsplats efter behov.

Arbetscoachningen ger dig stöd och handledning för att klargöra dina karriäralternativ, söka till utbildning och utveckla arbetslivsfärdigheter. Arbetscoachning kan omfatta tillstånds- eller kortutbildningar för att främja sysselsättning, eller intensivt stöd för att bli vald till en intervju.

Arbetscoachning är gratis och riktad till alla kunder hos Nylands AN-byrå samt Kommunförsöken med sysselsättning i Nyland. Du kan anmäla dig till coachningen genom att kontakta AN-byrån via Mina e-tjänster eller genom att fylla i ansökningsblanketten som finns nedan under de mer detaljerade beskrivningarna av coachningarna i menyn till vänster. Observera att deltagande i en coachning är obligatoriskt när det överenskommits i planen.

Uppdaterad: 18.08.2023