Ungdomstjänster

Våra ungdomstjänster är avsedda för alla som är under 30 år. Vi hjälper dig i olika livssituationer och med att planera framtiden. På den här sidan har vi samlat tjänster för unga i Nyland.

På TE-tjänsternas riksomfattande webbplats kan du läsa om tjänster som är tillgängliga på alla områden, som till exempel arbetsprövning och lönesubvention. På  webbplatsen hittar du också information bland annat om ungdomsgarantin och utkomstskydd för arbetssökande som är under 25 år.

Coachning för unga

Är du under 30 år? Söker du fortfarande din plats i arbetslivet? Behöver du en tjänst som är anpassad just för dina sysselsättningsmål? Behöver du stöd för studieansökan?

Om du svarade ja är coachningen för unga precis rätt tjänst för dig!

Coachningen för unga är en arbetscoachning som är avsedd för personer under 30 år där du får hjälp med att söka jobb, en studieplats eller en arbetspraktikplats. Målen bestäms enligt din situation, och målet är också att du efter coachningen har kommit fram till en lösning som passar just dig.

I Nyland kan du ocså delta i våra andra kostnadsfria coachningar. Bekanta dig med våra lokala tjänster:

Startti ammattiin

Målet för utbildningen Startti ammattiin är att erbjuda unga en möjlighet att bekanta sig med olika branscher och på det sättet hitta en lämplig utbildningsväg, studieväg eller karriär. Utbildningen kan vara lämplig för dig, om du inte ännu har avlagt en examen på andra stadiet och vill ha stöd med att planera din egen utbildningsväg samt karriär.

Utbildningen består av en fyra veckors startperiod och en tolv veckors yrkesinriktad period. Under startperioden får du hjälp med att göra upp en karriärplan som lämpar sig för just dig. Planen förverkligas under den yrkesinriktade perioden på den bransch som du har valt, endera genom studier vid en läroansalt eller utbildning på arbetsplatsen.

Tjänsten tillhandahålls endast på finska.

Startti ammattiin -utbildningar ordnas på olika håll i Nyland. Du hittar utbildningarna på TE-tjänsternas sidor för aktuell arbtskraftsutbildning med sökorden "Startti ammattiin".

Arbetskraftsutbildningar för unga

När du deltar i en arbetskraftsutbildning får du utbildning och kunskap om branscher som lider brist på arbetskraft. Om du funderar på att bli företagare, kan du bekanta dig med yrket som företagare i en arbetskraftsutbildning.

I Nyland ordnas just nu många arbetskraftsutbildningar som riktar sig särskilt till unga som inte fyllt 30 år.  På arbets- och näringstjänsternas sidor för aktuell arbetskraftsutbildning kan du söka arbetskraftsutbildningar för unga med sökordet "nuori" och avgränsa sökningen att gälla Nyland. 

Utöver arbetskraftsutbildningar för unga kan du också fritt söka till våra andra arbetskraftsutbildningar.

Yrkesvals- och karriärvägledning?

Vad vill jag göra när jag blir stor? Fastän jobbsökning ofta handlar om att trygga sin egen inkomst, är det också viktigt att göra långsiktiga planer för framtiden. Nylands TE-byrås psykologer hjälper dig med frågor om yrkesval, arbete eller utbildning.

Efter beväringstjänsten

Det finns skäl att söka till utbildning under civil- eller beväringstjänsten ifall du är under 25 år. Om du inte har en arbetsplats och inte har sökt till minst två studieplatser, är du inte berättigad till arbetsmarknadsstöd. Läs mera på stället "Utkomstskydd för arbetslösa under 25 år" på denna sida.

Om du inte har en arbetsplats i sikte efter att tjänstgöringen upphör, anmäl dig till arbetslös arbetssökande enligt TE-tjänsternas instruktioner efter att du har blivit hemförlovad. Du kan anmäla dig som arbetssökande också under tjänstgöringen.

Dessutom hjälper till exempel uppsökande ungdomsarbete dig framåt, om du inte vet vart du ska vända dig efter att beväringstjänsten upphör.

Kommunförsök med sysselsättning

Kommunförsöken med sysselsättning inleds 1.3.2021 och upphör 30.6.2023. Under försöken sköter en del av TE-tjänsternas kunder sina ärenden huvudsakligen vid sysselsättningstjänsterna i sin egen hemkommun och en del av kunderna fortsätter som kund hos sin lokala TE-byrå. Läs mera om kommunförsöken med sysselsättning i Nyland:

Kommunala tjänster

Förutom TE-byrån ordnar också Nylands kommuner tjänster som stöder utbildning och sysselsättning. Information om olika kommunala tjänster finns samlad nedan.

Uppsökande ungdomsarbete hjälper unga som inte studerar eller som är utanför arbetsmarknaden och behöver hjälp med att få tillgång till de tjänster som de behöver. För unga ordnas också olika verkstäder som främjar sysselsättningen.

Det finns också verkstäder för unga som har varken studie- eller arbetsplats. Genom att delta i dem kan unga hitta en lämplig lösning för sin egen situation.

Esbo

Hangö

Helsingfors

Hyvinge

Träskända

Kyrkslätt

Kervo

Lojo

Lovisa

Mäntsälä

Nurmijärvi

Borgnäs

Tusby

Vichtis

Vanda

Uppdaterad: 21.11.2022