Arbetskraftsutbildningar

Bekanta dig och sök till arbetskraftsutbildningar

Arbetskraftsutbildningarna är arbetsmarknadsinriktade utbildningar. Syftet med dessa är att deltagarna ska få bättre yrkeskunskaper och sysselsättningsmöjligheter, kunna behålla sitt arbete och förbättra sina färdigheter att verka som företagare samt att främja tillgången på yrkeskunnig arbetskraft och etableringen av företag.

Utbildningarna är avgiftsfria för deltagarna. Utbildningarna anordnas av yrkesinriktade vuxenutbildningscenter, yrkesläroanstalter och -högskolor samt privata producenter av utbildningstjänster.

Arbetskraftsutbildning innefattar

  • yrkesinriktad arbetskraftsutbildning,
  • gemensam anskaffning av utbildning (Rekryterings-, Precisions- och OmställningsUtbildning),
  • F.E.C -utbildningar (Further Educated with Companies),
  • föratagarutbildningar,
  • tillståndsutbildning som ingår i de yrkesinriktade arbetskraftsutbildningarna,
  • integrationsutbildning.

Uppdaterad: 14.03.2023