Integrationsutbildning

Arbetskraftsutbildning och andra lagstadgade tjänster

För AN-tjänsternas kunder och deltagare i kommunförsöken finns olika arbetskraftsutbildningar och coachningar. Här följer mer information om utbildningar för invandrare. Det lönar sig också att kolla utbudet av coachningstjänster:

Målet för alla lagstadgade tjänster är sysselsättning eller förbättring av sysselsättningsmöjligheterna!

Integrationsutbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning

I integrationsutbildningen studerar man finska och bekantar sig med det finländska samhället samt arbetslivet. Du hänvisas först till en bedömning av nivån på din finska, om du vill delta i integrationsutbildningen på finska. Här bedöms vilken utbildning eller vilka andra tjänster du behöver. Integrationsutbildningen är främst avsedd för kunder som har rätt till en integrationsplan.

Kontakta AN-byrån eller kommunförsöket med sysselsättning i din kommun, om du är intresserad av integrationsutbildning på finska.

Närmare information om integrationstjänster för invandrare:

Väntetiden för integrationsutbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning är cirka 1–2 månader räknat från testet av språkkunskaperna till utbildningens start. Väntetiden varierar individuellt enligt de aktuella personernas situation. En kallelse till utbildningen skickas senast 2–4 veckor innan utbildningen påbörjas.

Kartläggning av invandrarnas kompetens och yrkeskunskaper

I tjänsten kartläggs kompetens som redan förvärvats genom arbete eller utbildning samt lämpligheten för en viss bransch. Över kartläggningen ges ett intyg som kan användas när du söker jobb eller ansöker om en studieplats.

Kartläggningar ordnas för fyra branscher:

  • social- och hälsovårdsbranschen
  • bygg- och byggnadsteknikbranschen
  • restaurang- och cateringbranschen
  • maskin- och produktionsteknikbranschen

Kontakta AN-byrån eller kommunförsöket med sysselsättning i din kommun, om du är intresserad av att delta i kartläggningen.

Samhällsorientering på det egna språket

I utbildningen får kunden på sitt eget språk eller något annat språk hen behärskar väl basinformation om det finländska samhället, dess funktion samt om integrationsprocessen. Samhällsorientering på det egna språket ordnas från fall till fall på olika språk. Utbildningen är en bra start på integrationen!

Närmare information får du genom att kontakta AN-byrån eller kommunförsöket med sysselsättning i din kommun. Du kan också söka aktuella samhällsorienteringar på det egna språket genom TE-tjänsternas utbildningssökning. Skriv ordet "yhteiskuntaorientaatio" i sökfältet och avgränsa sökningen till Nyland.

Utbildningar för invandrare som bott i landet en längre tid

Dessa utbildningar är avsedda för invandrare som redan en längre tid har bott i landet och som inte har tillräckliga kunskaper i finska eller som behöver annat stöd för sysselsättning. Det primära målet för utbildningen är sysselsättning, och utbildningens längd bestäms enligt deltagarens utgångsnivå och situation. Det finns två typer av utbildning: en funktionell utbildning där kunskaperna i finska och arbetssökningsfärdigheterna utvecklas samt en utbildning som är avsedd för högskoleutbildade och högre tjänstemän. Efter kartläggningsperioden väljs deltagarna i utbildningen.

Kontakta AN-byrån eller kommunförsöket med sysselsättning i din kommun, om du är intresserad av denna utbildning.

Uppdaterad: 02.01.2023