Jobbsökar- och karriärcoachningar

Inom jobbsökarcoachninen får du stöd och handledning för jobbsökningen. Inom jobbsökarcoachningen lär du dig söka arbete målmedvetet och självständigt med hjälp av olika jobbsökningskanaler. Jobbsökarcoachningen är lämplig för dig som har tillräcklig utbildning och erfarenhet för att sysselsätta dig, men dina jobbsökningsdokument kräver uppdatering och du vill ha aktuell information om arbetsmarknaden.

Inom karriärcoachninen får du stöd och handledning för karriärplanering och sysselsättning. Karriärcoachningen ger dig information och stöd för att klargöra dina yrkesval och karriäralternativ, söka till utbildning och utveckla arbetslivsfärdigheter. Karriärcoachning är lämplig för dig som till exempel byter bransch eller har varit frånvarande från arbetslivet i en tid.

Jobbsökar- och karriärcoachningarna är kostnadslösa och riktade till alla kunder hos Nylands AN-byrå samt Kommunförsöken med sysselsättning i Nyland. Du kan anmäla dig till coachningarna genom att kontakta AN-byrån via Mina e-tjänster eller genom att fylla i ansökningsblanketten som finns nedan under de mer detaljerade beskrivningarna av coachningarna i menyn till vänster. Observera att deltagande i en coachning är obligatoriskt när det överenskommits i planen.

Uppdaterad: 18.08.2023