Arbets- och näringsbyrån, kommunerna som deltar i sysselsättningsförsöken och regionala rådgivningsorganisationer tillhandahåller tjänster som stöder företagsamhet. Tjänsterna är riktade till personer som är intresserade av företagande, blivande företagare och personer som redan är företagare.

Information:

Rådgivning per telefon

FöretagsFinlands telefontjänst ger information och rådgivning i allmänna frågor som gäller grundande av företag. Kontaktuppgifter:

Personlig rådgivning

Lokala organisationer som erbjuder företagsrådgivning ger gratis råd för att grunda ett företag, till exempel om en affärsidé är genomförbar, lönsamhetsbedömning, utredning av finansieringsalternativ och att välja företagsform. Hos dem får du den bästa sakkunskapen om de lokala förhållandena.

Bekanta dig med experterna i Nyland:

Startpeng i Nyland

Läs om ansökningsförfarandet och förbered dig noga innan du ansöker om startpeng. Anvisningar om startpengens belopp och ansökningsförfarandet samt våra kontaktuppgifter:

Startti Plus 2.0

Nylands arbets- och näringsbyrå erbjuder nya startpengstagare den avgiftsfria experttjänsten Startti Plus 2.0. Syftet med tjänsten är att ge företagaren goda förutsättningar för lönsam affärsverksamhet och tillväxt samt att stödja utvecklingen av företagarens markandsföringskompetens.

Att vara företagare

Våra sakkunniga inom servicen för blivande företagare finns tillgängliga för nya företagare under företagets tre första verksamhetsår. Vi erbjuder möjligheter till utbildning, att bilda nätverk och utveckla företagsverksamheten.

Som startpengskund kan du alltid ta kontakt med den sakkunniga som fattat beslutet.

Uppdaterad: 19.01.2023