Kontaktuppgifter

E-tjänster för person- och företagskunder:
Du kan uträtta dina ärenden via E-tjänster.

Nylands TE-byrås registratorskontor:
Postadress: PB 1003, 00521 Helsingfors
kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi

Vänligen observera att e-post är en oskyddad förbindelse. Förmedla bilagor med personliga uppgifter i första hand via E-tjänster eller per post.

Du kan också använda skyddad e-post för att skicka konfidentiella meddelanden om uträttandet av dina ärenden. Det går att bifoga bilagor till meddelandet.

Kom ihåg att välja i rullgardinsmenyn: Kirjaamo Uusimaa.
Skicka skyddad e-post.

Telefonservice

Personkunder, riksomfattande telefonservice:
tel. 0295 025 510 (vardagar kl.9.00-16.15)

Personal customers, national phone services:
tel. 0295 020 713 (Mon-Fri 9 a.m. to 4.15 p.m.)

Tidsbeställning till yrkes- och karriärvägledning:
tel. 0295 041 400 (må–to kl.12.00–14.00)
Vägledning tillsvidare per telefon eller med hjälp av annan fjärranslutning.

Arbetsgivar- och företagskunder:
tel. 0295 040 002 (vardagar kl 9.00–16.15)

Rekrytering. Behöver du hjälp med rekrytering?
rekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi

Sysselsättning av partiellt arbetslösa, yrkesrehabilitering och ärenden som gäller arbetsförmåga.
Företagstjänster, Nyland
tyokyky.uusimaa@te-toimisto.fi

Tjänster för blivande företagare. Är du intresserad av att höra om tjänster för blivande företagare och startpeng?
starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi

EURES och arbetstillståndsärenden. Är du intresserad av att rekrytera en arbetstagare från utlandet, eller håller du på att rekrytera en utländsk arbetstagare som behöver arbetstillstånd?
eures.uusimaa@te-toimisto.fi
tyoluvat.uusimaa@te-toimisto.fi
» Nylands TE-byrås arbetstillståndsärenden

Omställningsskydd. Inleds samarbetsförhandlingar i din organisation eller är uppsägningar eller permitteringar på väg?
muutosturva.uusimaa@te-toimisto.fi

Utvecklingskartläggning. Behöver ditt företag stöd för att utvecklas?
kasvuvayla@te-toimisto.fi

Ärenden gällande alterneringsledighet:
Postadress: Nylands TE-byrå, Alterneringsledighetärenden
PB 1003 00521 Helsingfors
vuorotteluvapaa.uusimaa@te-toimisto.fi

Mediakontakter:
tel.  0295 041 237 (kl 9.00–15.00)
viestinta.uusimaa@te-toimisto.fi

Dataskyddsombud:
Miika Pentikäinen, UF-centret, tietosuoja.keha@ely-keskus.fi

Telefonservicens och verksamhetsställenas avvikande öppettider 2020

Våra verksamhetsställen i Helsingfors centrum och Östra centrum är helt stängda till 9.11. på grund av coronasituationen.

Samtalsavgifter
Registerbeskrivningar över kundsamtal

E-
tjänster


>> Vanliga frågor