Nylands AN-byrås kontaktuppgifter

E-tjänster för person- och företagskunder:
Du kan uträtta dina ärenden via nättjänsten Mina e-tjänster.

Nylands AN-byrås registratorskontor:
Postadress: PB 1003, 00521 Helsingfors
kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi

Vänligen observera att e-post är en oskyddad förbindelse. Förmedla bilagor med personliga uppgifter i första hand via E-tjänster eller per post:

Mina E-tjänster

Du kan också använda skyddad e-post för att skicka konfidentiella meddelanden om uträttandet av dina ärenden. Det går att bifoga bilagor till meddelandet.

Kom ihåg att välja i rullgardinsmenyn: Kirjaamo Uusimaa.

Skyddad e-post

Verksamhetsställen

Öppettiderna för våra verksamhetsställen hittas i menyn till vänster.

I kundutrymmen vid våra verksamhetsställen kan du utan tidsbeställning:

  • starta din arbetssökning, lämna in blanketter och till exempel kontrollera dina uppgifter angående din arbetssökning med hjälp av våra självbetjäningsmonitorer i kundutrymmen
  • få vägledning av våra sakkunniga i kundutrymmen angående uträttandet av ärenden på våra webbsidor och arbetssökandet.

Om du är registrerad som arbetssökande vid Nylands TE-byrå, kan du via E-tjänster lämna en kontaktbegäran, eller mejla till adressen kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi och komma överens om en personlig mottagning med en sakkunnig.

Telefonservice

Personkunder, riksomfattande telefonservice:
tfn 0295 025 510 (vardagar kl.9.00-16.15)

Personal customers, national phone services:
tfn 0295 020 713 (Mon-Fri 9 a.m. to 4.15 p.m.)

Telefonservice för personkunder på ryska - Русскоязычная телефонная служба для индивидуальных клиентов:

tfn 0295 020 715 (vardagar kl. 9.00–16.15)

Tidsbokning till yrkes- och karriärvägledning:
Anvisningar och tidsbokning

Arbetsgivar- och företagskunder:
tfn 0295 040 002 (vardagar kl 9.00–16.15).

Rekrytering. Behöver du hjälp med rekrytering?
rekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi

Koordinatorer av arbetsförmåga:
Eeva Åkerberg
Susanna Soikkeli
tyokyky.uusimaa@te-toimisto.fi

Tjänster för blivande företagare. Är du intresserad av att höra om tjänster för blivande företagare och startpeng?
starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi

EURES och arbetstillståndsärenden. Är du intresserad av att rekrytera en arbetstagare från utlandet, eller håller du på att rekrytera en utländsk arbetstagare som behöver arbetstillstånd?
intl.rekrytering.nyland@te-byran.fi
tyoluvat@te-toimisto.fi

Nylands AN-byrås arbetstillståndstjänster

Omställningsskydd. Inleds samarbetsförhandlingar i din organisation eller är uppsägningar eller permitteringar på väg?
muutosturva.uusimaa@te-toimisto.fi

Utvecklingskartläggning. Behöver ditt företag stöd för att utvecklas?
kasvuvayla@te-toimisto.fi

Ärenden gällande alterneringsledighet:
Postadress: Nylands AN-byrå, Alterneringsledighetärenden
PB 1003 00521 Helsingfors
vuorotteluvapaa.uusimaa@te-toimisto.fi

Media / Media services:
tfn 0295 042 400 (vardagar kl. 9:00–13:00)
viestinta.uusimaa@te-toimisto.fi

Dataskyddsombud:
tietosuoja.keha@ely-keskus.fi

Uppdaterad: 11.12.2023