Lokala tjänster

Vi erbjuder kunderna hos Nylands AN-byrå och Kommunförsöken med sysselsättning ett omfattande urval av olika coachningar för att främja jobbsökning och sysselsättning. Du kan hitta mer information om dessa på webbsidorna för jobbsökar- och karriärcoachningar och arbetscoachning.

Aktörer i den tredje sektorn i Nyland organiserar också tjänster för att främja sysselsättning och utbildning. Du hittar mer information om dessa tjänster under Projekt.

Syftet med arbetskraftsutbildningar är att deltagarna ska få bättre yrkeskunskaper och sysselsättningsmöjligheter samt att främja tillgången på yrkeskunnig arbetskraft. Läs om arbetskraftsutbildningar i Nyland:

En del av AN-tjänsternas kunder sköter sina ärenden huvudsakligen vid sysselsättningstjänsterna i sin egen hemkommun

​​​​​Alla tjänster är kostnadsfria för deltagarna. Anvisningar om att anmäla sig till tjänsterna finns på tjänsternas egna sidor.

På de riksomfattande webbsidorna hittar du riksomfattande tjänster som är gemensamma för alla AN-byråer.

På sidan Företagstjänster hittar du de tjänster som vi erbjuder våra arbetsgivar- och företagskunder.

Uppdaterad: 18.08.2023