Nylands arbets- och näringsbyrå
Helsingfors, verksamhetsstället i centrum

Adress:
Anttigatan 1, 2. vån., 00100 Helsingfors

Vårt verksamhetsställe i Helsingfors centrum är tillfälligt stängt.

Granska öppettiderna och kontaktuppgifterna för våra andra verksamhesställen på deras egna sidor:

Telefonservice

Personkunder, riksomfattande telefonservice:
tel. 0295 025 510 (vardagar kl. 9.00-16.15)

Arbetsgivar- och företagskunder, Nylands TE-byrås telefonservice:
tel. 0295 040 002 (vardagar kl. 9.00-16.15)

E-post:
kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi

Obs! Personlig mottagning endast med tidsbeställning för kunder som är registrerade som arbetssökande vid Nylands TE-byrå. Du kan beställa tid genom att kontakta din ansvariga sakkunniga eller genom att skicka e-post till kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi. Nätrådgivarna betjänar utan tidsbeställning under verksamhetsställets öppettider.