Yrkesvals- och karriärvägledning

Yrkesvals- och karriärvägledning är en konfidentiell och avgiftsfri service som erbjuds av arbets- och näringsbyråns psykologer. Alla som utövar psykologisk karriärvägledning vid TE-byrån är legitimerade psykologer som är specialiserade på övergångar i utbildning och arbetslivet. Utgångspunkten för vägledningen är alltid dina egna förväntningar och intressen.

Du behöver inte vara kund hos TE-byrån, utan du kan komma och prata om för dig viktiga yrkesmässiga ärenden just i den situationen som du befinner dig i. Du kan vara i arbete, permitterad eller arbetslös. Också studerande, personer som är på familje- eller sjukledighet samt personer som får rehabiliteringsstöd kan boka en tid hos TE-byråns psykologtjänster.

I yrkesvägledningen får du hjälp med att överväga utbildnings- och karriäralternativ, ifall du funderar på till exempel följande frågor:

  • Till vilken bransch eller utbildning ska jag rikta mig, kunde jag byta bransch?
  • Vad är jag intresserad av, vad är viktigt för mig?
  • Hur ska jag välja när allt eller ingenting intresserar mig?
  • Vad kan jag, vilka är mina starka sidor och vad kunde jag utveckla vidare?
  • Måste jag ta hänsyn till mitt hälsotillstånd när jag gör lösningar gällande arbetslivet?

Yrkesvägledning är huvudsakligen diskussion där man funderar på kundens utbildnings- och karriäralternativ. I vägledningen kan förutom diskussion också ingå bland annat yrkesvalstest och hemuppgifter. Målsättningen är att stöda kunden i sina lösningar. Ett vägledningssamtal tar ungefär en timme och man kan komma och diskutera en eller flera gånger.

 

Yrkesvägledningens tidsbokning och rådgivning

Nylands TE-byrås tidsbokning för yrkesvalsvägledning mån–tors kl. 12–14 på numret 0295 041 400. Obs! Servicen har stängt mellan 1.–29.7. 

Du kan också fråga om möjlighet till yrkesvägledning när du är i kontakt med en sakkunnig på TE-byrån. Vänligen beakta att du inte kan sköta ärenden angående utkomstskydd för arbetslösa via tidsbokningen.

Information om utbildning

TE-tjänsterna erbjuder också separat utbildningsrådgivning. Av TE-tjänsternas riksomfattande utbildningsrådgivning får du information om att söka sig till utbildning, olika yrken och yrkesområden samt om studiernas finansieringsmöjligheter.

Du kan ringa vår riksomfattande telefonservice för att få hjälp i frågor om utbildning (på finska):

tel. 0295 025 510