Jobbvägen-coachning

Under en Arbetsvägen coachning slipar du dina jobbsökarfärdigheter och garanterar din framgång i arbetssökandet.

Du får personlig vägledning och sparras i referensgruppen. Vid behov kan du ta ett kompetenspass (inom t ex hygien, servering, arbetsstrygghet)

Efter coachningen

  • kan du marknadsföra ditt kunnande och vet vilket slags arbete du kan söka
  • har du en aktuell CV och arbetsansökan
  • har du information om jobbsökningskanaler och elektroniska ansökningsförfaranden
  • vet du vad som krävs för att lyckas på en arbetsintervju

Arbetsvägen-coachningen inleds med en 5-10 dagars coachning i grupp, som arrangeras på vardagar ung. kl 9-15. Coachningen arrangeras enligt en hybridmodell, med både när- och distansdagar. Distansdagar arrangeras högst tre dagar i veckan. Coachningen kan vid behov arrangeras även enbart per distans eller som närundervisning.

Grupp coachningen följs av en individuell träning under två påföljande kalendermånader. Under fortsättningsträningen får du enligt din situation och ditt behov 2-12 timmar vägledning.

Du kan ha rätt till en högre arbetslöshetsförmån eller en kostnadsersättning under gruppcoachningen.

Cochningstjänsten förverkligas av ett företag som är AN-byråns samarbetspartner. Se tidtabeller för kommande Jobbvägen och Karriärvägen coachningar här:

Blev du intresserad av Arbetsvägen-tjänsten? Fyll i ansökningsblanketten eller tag kontakt via Mina e-tjänster:

Samarbetspartner inom Nylands region:

Helsingfors

Västra Nyland: Esbo, Lojo

Öst- och Mellan Nyland: Vanda, Träskända, Borgå

 

Uppdaterad: 18.08.2023