Jobbvägen-coachning

Tyvärr är det för tillfället inte möjligt att anmäla sig till coachningar. Vi strävar till att åter erbjuda coachning på våren 2022.

Vi uppdaterar på denna sida en länk för anmälan när coachningarna startar.

Coachningarma utförs på nätet.

I Jobbvägen-coachningen slipar du dina arbetssökningskunskaper och tryggar en lyckad arbetssökning. Du får individuell handledning och sparring av en kamratgrupp.

Efter coachningen

  • kan du marknadsföra ditt kunnande och vet vilka jobb du kan söka
  • har du en tidsenlig meritförteckning och ansökningsmodell
  • känner du jobbsökningskanalerna och de elektroniska tillvägagångssätten för att söka arbete
  • vet du hur du lyckas i en arbetsintervju.


Arbetscoachningperioden inleds med en fem (5) dagar lång studieperiod i grupp, som ordnas vardagar ungefär kl. 9–15.

Efter studieperioden i grupp fortsätter coachningen under de följande tre månaderna. Du får månatligen minst 3 timmar handledning. Handledningen kan ske individuellt med coachen eller i grupp, som till exempel i en arbetsverkstad. Utöver en erfaren coach får du också stöd av en rekryteringsexpert och en expert på utbildning.

Du kan ha möjlighet att få arbetslöshetsförmån under coachningen.

Coachningtjänsten produceras av en tjänsteproducent som TE-byrån samarbetar med.  Jobbvägen-coachning ordnas i Nyland på följande sätt:

Helsingfors (finska, svenska, engelska)


Vanda, Esbo och Kyrkslätt (finska och engelska)

Hyvinge, Träskända, Kervo och Nurmijärvi (finska)


Lojo, Högfors, Raseborg, Hangö och Vichtis (finska, svenska)

Borgå och Lovisa (finska, svenska)