null Bland personer yngre än 30 år minskar arbetslösheten snabbare än i de övriga åldersgrupperna

I slutet av oktober var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 66 825 i kommunerna på området för Närings­, trafik­ och miljöcentralen i Nyland (NTM ­centralen). Det är 1147 (­-1,7 %) färre än för ett år sedan. Yrkesgruppsvis fanns det flest arbetslösa inom yrken utan yrkesklassificering (15814) och specialister (11 375). Antalet arbetslösa som inte har något yrke har ökat hela tiden sedan våren. I slutet av oktober uppgick andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften till 7,8 %.

Det fanns sammanlagt 5 758 arbetslösa arbetssökande under 25 år i området, vilket är 609 (­-9,6 %) färre än året innan. Antalet långtidsarbetslösa i området var 21 925, vilket är 757 (-­3,3 %) färre än i slutet av oktober 2018. Antalet utländska arbetslösa i området var 11 592, vilket är 409 (-3,4%) färre än året innan.

I oktober fanns det 26 494 nya lediga jobb att söka, dvs. 3 547 (15,5 %) fler än ett år tidigare. Det fanns gott om nya lediga jobb bl.a. inom titlarna försäljare (1 742), godshanterare och lagerarbetare (1 339), medhjälpare, byggnadsverksamhet (989), byggnadsarbetare (981) samt kontors­ och hotellstädare (946).

Uppgifterna framgår av arbets­ och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:

  • Arbetslösa arbetssökande totalt: 66 825
  • 1 147 (­-1,7 %) arbetslösa färre än i fjol
  • Antalet nya lediga jobb ökar stadigt
  • Antalet arbetslösa utan yrke ökar snabbare
  • Långtidsarbetslösheten minskar långsammare i jämn takt

Läs mer: Nyland's sysselsättningsöversikt, oktober 2019.