Arbetscoachning

  • Individuell coachning – anpassas just för dig!
  • Efter behov möjlighet att avlägga utbildning för kompetenspass och -kort: hygien- och utskänkningspass eller arbetarskyddskort
  • Efter behov möjlighet till yrkesvalsvägledning
  • Stöd av en erfaren yrkescoach

Arbetscoachningen för vuxna är en coachning som är avsedd för personer över 29 år där du får hjälp med att hitta jobb, en studieplats eller en plats för arbetsprövning. Målen bestäms enligt din situation, och målet är också att du efter coachningen har kommit fram till en lösning som passar just dig.

I coachningen får du ta del av olika jobbsökningsmetoder och finslipa dina jobbsökningsfärdigheter. Tillsammans med dig gör coachen en bedömning av alternativ som passar din situation. Det stöd som ges i coachningen är konkret hjälp för att hitta jobb, en studieplats eller en plats för arbetsprövning samt planera karriären.

Coachningen tar från fem till sex månader. Under denna tid får du personlig betjäning minst 1,5–2 timmar i månaden. Du kan delta i coachningen på distans eller i serviceproducentens utrymmen.

Du behöver inte vara arbetslös för att delta i tjänsten. Coachningen är avgiftsfri för deltagaren.

Avtala om deltagande i coachningen med din ansvariga sakkunniga. Tjänsten startar inom åtta dagar efter att deltagandet avtalats.

Använd ansökningsblanketten för att anmäla ditt intresse eller gör det i tjänsten Mina e-tjänster. Efter detta tar din ansvariga sakkunniga kontakt med dig.

Målet är att du efter coachningen kommit fram till en lösning som passar just dig!

Tjänsten produceras av en tjänsteproducent som TE-byrån samarbetar med. Arbetscoachning för vuxna ordnas av följande tjänsteproducenter:

Uppdaterad: 14.03.2023