Karriärvägen-coachning

En Karriärvägen coachning hjälper dig finna dina styrkor, få en ny inriktning i karriären eller t o m ett nytt yrke.

Du får personlig vägledning av coachen och sparras i referensgruppen. Vid behov kan du ta intyg och kompetenspass under coachningen,  t ex i hygien, servering eller arbetstrygghet.

Efter Coachningen

  • vet du vilket slags arbete du kan söka och du känner till faktorer som påverkar ditt arbetssökande
  • kan du beskriva ditt kunnande och marknadsföra din kompetens
  • känner du till ditt skolningsbehov och kan ansöka till  utbildning och söka efter fortbildningsmöjligheter
  • -har du en aktuell CV och modell för arbetsansökan
  • har du information om jobbsökningskanaler och ansökningsförfaranden
  • -vet du vad som krävs för att lyckas på en arbetsintervju

Coachningen inleds med 15-20 dagars gruppcoachning som arrangeras ung. kl 9-15 på vardagar. Coachningen arrangeras enligt en hybridmodell, med både när- och distansdagar. Distansdagar arrangeras högst tre dagar i veckan. Coachningen kan vid behov arrangeras även enbart per distans eller som närundervisning.

Gruppcoachningen följs av en två kalendermånader lång fortsättningsträning. Under fortsättningträningen får du på basen av din situation och ditt behov ung. 2–12 timmar vägledning

Du kan ha rätt till en högre arbetslöshetsförmån eller en kostnadsersättning under gruppcoachningen.

Cochningstjänsten förverkligas av ett företag som är AN-byråns samarbetspartner. Se tidtabeller för kommande Jobbvägen och Karriärvägen coachningar här:

Blev du intresserad av Arbetsvägen-tjänsten? Fyll i ansökningsblanketten eller tag kontakt via Mina e-tjänster:

Samarbetspartner inom Nylands region:

Helsingfors

 Västra Nyland: Esbo, Lojo

 Öst- och Mellan Nyland: Vanda, Träskända, Borgå

 

Uppdaterad: 14.03.2023