TyöDesign - arbetscoachning för personer med partiell arbetsförmåga

  • Individuell coachning, anpassad till din arbetsförmåga
  • Möjlighet till kompetenspass eller kortutbildning efter behov: hygienpass, utskänkningspass, kort för heta arbeten eller arbetssäkerhetskort
  • Frivillig gruppcoachning
  • Möjlighet till yrkesvägledning efter behov

Främst coachning ansikte mot ansikte. Beroende på tjänstens innehåll kan coachningen också ordnas per telefon eller virtuellt. Minst hälften av coachningen måste dock genomföras ansikte mot ansikte, antingen i tjänsteleverantörens lokaler eller i andra liknande lokaler.

I Nyland ordnas arbetscoachning för delvis arbetsföra arbetssökande som har ett läkarutlåtande om sin partiella arbetsförmåga eller som känner sig delvis arbetsföra. Detta är en individuell coachning där du arbetar tillsammans med coachen för att uppnå målinriktade lösningar som främjar din sysselsättning. Tjänsten ger dig nya möjligheter att fortsätta din karriär. Målen kan skräddarsys efter din arbetsförmåga från deltidsarbete till heltidsarbete, arbetsprövning eller studier.

Coachningen ger dig hjälp med att utarbeta jobbsökningsdokument och förbereda dig för anställningsintervjuer. Arbetscoacherna har information om sysselsättningssituationen inom olika områden och har kontakter med olika arbetsgivare. Med vägledning av en coach kan du hitta och lyfta fram dina färdigheter och styrkor på arbetsmarknaden. Tjänsteleverantören kan komma till arbetsplatsen med dig och ge arbetsgemenskapen information och stöd i de frågor som ska beaktas vid arbete för en person med partiell arbetsförmåga.

Du behöver inte vara arbetslös för att delta i tjänsten. Coachningen är avgiftsfri för deltagarna.

Den maximala coachningsperioden är 12 månader. Du får minst 2 timmars coachning per månad. Tjänsteleverantörerna är Arffman Finland Oy och Eezy Valmennuskeskus.

Använd ansökningsblanketten för att anmäla ditt intresse eller gör det via Mina E-tjänster. Din ansvariga sakkunniga kommer då att kontakta dig.

Uppdaterad: 14.03.2023