null Åtminstone lika mycket sommarjobb som tidigare år, inom vissa branscher mer

Möjligheten att få sommarjobb inom t.ex. skogsindustrin, varvsindustrin och eventuellt också rese- och servicesektorn uppskattas öka. Finlands Näringsliv EK har 100 000 sommarjobb som mål.

Nu är tiden inne att söka sommarjobb, både inom den privata och den offentliga sektorn. Vid en del arbetsgivare har ansökningstiden redan gått ut, medan en del arbetsgivare börjar sina rekryteringar senare. Allmänt taget annonseras sommarjobb tätt just nu.

Sommarjobb kan sökas på arbets- och näringsbyråernas webbplats www.te-tjanster.fi med sökordet sommarjobb eller kesätyö. I hela landet har 15 600 sommarjobb hittills annonserats via arbets- och näringsbyråerna.

Arbetsgivarna rekryterar också direkt och använder egna kanaler. Det är mycket vanligt med ett elektroniskt ansökningsförfarande. En del arbetsgivare söker också sommarjobbare genom att kontakta läroanstalterna direkt. Sociala medier (Facebook och Twitter) används allt mera för att marknadsföra jobben, också sommarjobben.

Forskare Jouni Nupponen vid NTM-centralen i Nyland uppskattar att antalet sommarjobb åtminstone når upp till samma nivå som de senaste åren. "Åtminstone i Nyland har antalet lediganslagna jobb ökat. Jag uppfattar det som en signal att det t.o.m. kan finnas mer sommarjobb än tidigare. En svag indikation på detta finns."

Enligt Nupponen har antalet lediga jobb inom byggnadsbranschen ökat stadigt en längre tid och det torde också reflekteras i antalet sommarjobb inom branschen. Uppsägningstrycket inom post- och kurirtjänster kommer i sin tur att minska antalet sommarjobb.

Också konsultative tjänstemannen vid arbets-och näringsministeriet Pekka Tiainen anser det möjligt att sommarjobbstillfällena kan öka inom vissa branscher. "Det finns branscher som växer samtidigt som det förekommer sanering inom andra branscher." Tiainen uppskattar att t.ex. skogsindustrin, varvsindustrin och rese- och servicebranscherna kan ha en positiv utveckling i fråga om antalet sommarjobb. Enligt Tiainen lönar det sig för unga att förhålla sig öppet till olika branscher och söka jobb aktivt.

"Man kanske inte hittar sommarjobb i sin egen bransch och inte heller på sin hemort. Det lönar sig även att söka utomlands om det finns tillfälle. Man ska inte vara alltför selektiv, allt är ju värdefull erfarenhet", säger Tiainen.