null Under budgetmanglingen kom man överens om åtgärder som stärker sysselsättningen

Läs om ämnet på den riksomfattande sidan te-tjanster.fi.