null DonFabriken i Borgå planeras bli det största rekryteringsevenemanget i Nyland

Nylands TE-byrå, Posintra Ab och Borgå stad anordnar nästa år rekryteringsevenemanget DonFabriken redan för tredje gången. Mässan för storrekrytering ordnas på Konstfabriken i Borgå tisdagen den 7 februari 2017 klockan 10–15.30. Konferencier för evenemanget är magikern och mentalisten Noora Karma.

"Vi vill göra DonFabriken till nästa års största rekryteringsevenemang i Nyland. Våra tidigare goda erfarenheter av evenemanget har sporrat oss till det här målet", säger servicechef Jaakko Westerlund vid Nylands TE-byrå.

Arbetsgivare och läroanstalter kan redan nu anmäla sig till mässan. Den första arbetsgivaren som anmält sig är från Vanda.

"I år är DonFabriken inte avsedd endast för östnyländska arbetsgivare och arbetssökande, utan det lönar sig absolut att delta också från annat håll."

Evenemanget är avgiftsfritt för mässbesökarna. Av utställarna tas ut en deltagaravgift på 50 euro.

Evenemanget har under tidigare år haft över 4 000 besökare. Ett femtiotal arbetsgivare har erbjudit olika möjligheter till sysselsättning, allt från sommarjobb till längre anställningsförhållanden. Även ett stort antal läroanstalter har funnits representerade.