null Sysselsättningsöversikt för augusti: Färre arbetslösa i Nyland jämfört med juli

I slutet av augusti var antalet arbetslösa arbetssökandesammanlagt 114 043 i kommunerna på området för Närings-­, trafik­- och miljöcentralen i Nyland (NTM­-centralen). Det är 42 922 (60,4 %) fler än för ett år sedan. I slutet av augusti uppgick andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften till 13,1 %.

I slutet av augusti var antalet arbetslösa arbetssökande 16 819 (­12,9 %) färre än föregående månad. Antalet arbetslösa minskade i augusti och var 9 144 (­9,4 %) färre jämfört med situationen månaden innan. Antalet permitterade fortsatte at tminska och var i slutet av augusti 7 675 (­23 %) färre än månaden innan.

Det fanns sammanlagt 12 720 arbetslösa arbetssökande under 25 år i området, vilket är 6 641 (91,5 %) fler än året innan. Antalet långtidsarbetslösa i området var 28 223, vilket är 5 741 (25,5 %) fler än i slutet av augusti 2019. Antalet utländska arbetslösa  iområdet var 19 770, vilket är 6 528 (49,3 %) fler än året innan.

I augusti fanns det 19 955 nya lediga jobb att söka, dvs. 6 595 (­24,8 %) färre än ett år tidigare. Det fanns ändå 2 817 (16,4 %) nya lediga jobb mer än månaden innan.

Uppgifterna framgår av arbets-­ och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:

  • Arbetslösa arbetssökande totalt: 114 043
  • 42 922 (60,4 %) arbetslösa arbetssökande fler än i fjol
  • Av de arbetslösa arbetssökande är 25 725 permitterade
  • Både permitterade och arbetslösa minskar i antal
  • Arbetslösheten minskar även bland utländska arbetssökande
  • Sämre arbetslöshetssituation för män
  • Nya jobb lediganslogs, särskilt sådana som varar 1­-3 månader

Läs hela Nylands sysselsättningsöversikt för augusti 2020 (PDF) på NTM-centralens sidor.