null Verksamhetsstället i Esbo håller stängt 10.3.

Nylands TE-byrås verksamhetsställe i Esbo håller stängt tisdagen den 10 mars på grund av personalens utbildningsdag. Verksamhetsstället betjänar som vanligt igen onsdagen den 11 mars. Andra verksamhetsställen betjänar som vanligt.

Vi beklagar eventuella besvär.