null Genom upphandling påskyndas sysselsättningen i kommunerna - projektansökan öppnas 1.12.

Läs om ämnet på den riksomfattande sidan te-tjanster.fi.

te-tjanster.fi