null Verksamhetsstället i Hyvinge håller stängt 12.9.2014

Nylands arbets- och näringsbyrås verskamhetsstället i Hyvinge håller stängt fredagen 12.9.2014.

Vi beklagar eventuella besvär.