null Sysselsättningsöversikt för december: Antalet arbetslösa ökar mest i Nyland

I slutet av december var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 116 993 i kommunerna på området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). Av dem var 90 194 utan anställning och 26 799 permitterade. Det totala antalet arbetslösa ökade med 44 415 (61,2 %) personer jämfört med året innan. I slutet av december uppgick andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften till 13,4 %, vilket är 4,9 procentenheter mer än året innan.

I slutet av december fanns det 9 126 (8,5 %) arbetslösa arbetssökande fler än föregående månad. I december var antalet personer utan anställning 5 326 (6,2 %) fler jämfört med månaden innan. Antalet permitterade ökade med 3 830 (16,7 %) jämfört med månaden innan.

Det fanns sammanlagt 12 024 arbetslösa arbetssökande under 25 år i området, vilket är 5 341 (79,9 %) fler än året innan. Antalet långtidsarbetslösa i området var 33 331, vilket är 10 956 (49,0 %) fler än i slutet av december 2019. Antalet utländska arbetslösa i området var 20 877, vilket är 7 517 (56,3 %) fler än året innan.

I december anmäldes 16 437 nya lediga jobb till Nylands arbets- och näringsbyrå. Det är 4 184 (-20,3 %) färre än året innan.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:

  • Arbetslösa arbetssökande totalt: 116 993
  • 44 415 (61,2 %) arbetslösa arbetssökande fler än i fjol
  • Av de arbetslösa arbetssökande är 26 799 (+770,1 %) permitterade
  • Antalet nya lediga jobb minskade med en femtedel jämfört med året innan
  • Antalet långtidsarbetslösa fortsätter att öka

Läs Nylands sysselsättningsöversikt för december 2020 i dess helhet på NTM-centralens sidor.