null Coronaepidemins påverkan på Nylands arbets- och näringsbyrås evenemang och kundervice

Nyheten uppdaterad 20.3.2020.

---

I enlighet med de riktlinjer som regeringen fastställde 12.3. har Nylands TE-byrå bestämt om följande omedelbara åtgärder för att begränsa spridningen av coronaviruset och trygga byråns serviceförmåga:

1. Vi ber våra kunder sköta sina ärenden i första hand på nätet i Mina e-tjänster eller per telefon. Verksamhetsställen är stängda för kundbesök med undantag av de kunder, som inte kan anmäla sig som arbetslösa på annat sätt än med en pappersblankett och som också behöver hjälp med att fylla i blanketten. Du besöker väl inte heller våra verksamhetsställen för att fylla i anmälningsblanketten om du har symtom på flunsa eller varit utomlands inom de senaste två veckorna. Ring i detta fall vår riksomfattande telefonservice. Läs noggrannare instruktioner om anmälning som arbetssökande i denna nyhet.

2. Alla kundmöten ända till 31.3.2020 ordnas som telefonmöten eller videosamtal.  Situationen uppföljs kontinuerligt och vid behov fortsätter uträttandet av ärenden som telefonmöten eller videosamtal.

3. TE-byråns rekryteringsevenemang inhiberas tillsvidare (regeringens rekommendation ända till 31.5.2020).

4. TE-byråns kundinfon och motsvarande tillställningar ordnas i mån av möjlighet som webbsändningar eller kundvideon. Tillställningar som ordnas ansikte mot ansikte inhiberas tillsvidare (regeringens rekommendation ända till 31.5.2020).

I vår kundservice följer vi instruktionerna av THL och RFV. Du följer väl aktivt myndigheternes meddelanden om coronaviruset.

När du följer TE-tjänsternas och hälsovårdsmyndigheternas instruktioner, förblir din rätt till utkomstskydd för arbetslösa oförändrad.

Vad dina egna ärenden beträffar rekommenderar vi att först granska om din fråga har redan blivit besvarad i Mina e-tjänster. Du kan använda servicen 24/7.

  • Du ser i realtid när vi har gjort ett beslut om din rätt till utkomstskydd och skickat beslutet till FPA eller din arbetslöshetskassa
  • Du kan besvara eventuella begäran om utredning angående din rätt till utkomstskydd (Läs om behandlingstiderna här)

Situationen uppföljs kontinuerligt. Nya möjliga åtgärder informeras separat.

Mina e-tjänster

Riksomfattande telefonservice för personkunder

Nylands TE-byrås tjänster för företagare

TE-tjänsternas riksomfattande nyheter om situationen