null Verksamhetsstället i Lojo håller stängt 11.2.

Nylands arbets- och näringsbyrås verskamhetsstället i Lojo håller stängt onsdagen 11.2.2015. Vi betjänar som vanligt igen torsdagen den 12.2.2015.

Vi beklagar eventuella besvär.