null Tiden för meddelande om permittering och samarbetsförhandlingarnas längd förkortas temporärt

Du kan läsa om ämnet på de riksomfattande webbsidorna te-tjanster.fi.