null Sysselsättningsöversikt för mars: I mars ökade antalet arbetslösa arbetssökande i Nyland

I slutet av mars var antalet arbetslösa arbetssökande
sammanlagt 116 025 i kommunerna på området för Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen).

Av dem var 90 248 utan anställning och 25 777 permitterade. Det totala antalet arbetslösa ökade med 21 794 (23,1 %) personer jämfört med året innan. I slutet av mars uppgick andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften till 13,2 %, vilket är 2,4 procentenheter mer än året innan.

I slutet av mars fanns det 3 807 arbetslösa arbetssökande fler än föregående månad. I mars var antalet personer utan anställning 33 fler jämfört med månaden innan. Ökningen av antalet arbetslösa arbetssökande i mars berodde nästan helt och hållet på att antalet permitterade ökade (3 774, 17,1 %).

Det fanns sammanlagt 12 335 arbetslösa arbetssökande under 25 år i området, vilket är 1 600 (14,9 %) fler än året innan. Antalet långtidsarbetslösa i området var 39 923, vilket är 13 250 (73,4 %) fler än i slutet av mars 2020. Antalet utländska arbetslösa i området var 21 211, vilket är 4 658 (28,1 %) fler än året innan.

I mars anmäldes 24 366 nya lediga jobb till Nylands arbets- och näringsbyrå. Det är 666 (2,8 %) fler än året innan.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:

  • Arbetslösa arbetssökande totalt: 116 025, en ökning med 3 807 från föregående månad
  • Ökningen beror på permitteringar (en ökning med 3774 personer, 17,1 %)
  • Av de arbetslösa arbetssökande var 90 248 arbetslösa och 25 777 permitterade
  • Antalet nya lediga jobb ökade med 2,8 procent jämfört med året innan
  • Antalet långtidsarbetslösa fortsätter att öka, särskilt bland unga ökade den mycket snabbt

Läs Nylands sysselsättningsöversikt för mars 2021 i dess helhet på NTM-centralens sidor.