null Omställningsskydds-chatbot på finska hjälper i permitterings- och uppsägningssituationer

Läs om ämnet på de riksomfattande webbsidorna te-tjanster.fi.