null Oman osaamisen tunnistamiseen kehitellään näppärää työkalua

HRHelp® on Uniikkiura Oy:n toimitusjohtaja Kaisa Välivehmaan kehittämä digitaalinen palvelu tai työkalu, joka auttaa työnhakijaa, työntekijää ja työnantajaa tunnistamaan ja sanoittamaan osaamistarpeensa sekä tarjonnan motivaatioperusteisesti.

Palvelua pilotoitiin joulukuusta maaliskuuhun siten, että Uniikkiuran Kaisa Välivehmas testasi ja toteutti, Uudenmaan ELY-keskus rahoitti ja Uudenmaan TE-toimisto välitti asiakkaita kokeiluun.

"Tavoitteina olivat työnvälityksen nopeuttaminen, työnhakijan työnhaun laadun parantaminen sekä työnantajien rekrytointiprosessin helpottaminen", Kaisa Välivehmas kertoo.

Mukana pilotissa oli 300 vapaaehtoista yli kolme kuukautta työttömänä ollutta työnhakijaa toimisto-, taloushallinto- ja asiakaspalvelutyön aloilta sekä 16 saman alan työnantajaa.

Sähköinen kartoitus tehokas osaamisen ja motivaation mittari

Jokaiselle työnhakijalle lähetettiin sähköpostin välityksellä osaamiskysely, jossa kartoitettiin muun muassa työnhakijan työttömyyden kestoa, työnhakutaitoja ja työnhakuun liittyviä haasteita.

"Kyselyn analysoinnin jälkeen pyysin henkilökohtaiseen haastatteluun 30 työnhakijaa, jotka tarvitsivat eniten apua oman osaamisensa tunnistamiseen. Paikan päällä kävimme läpi tilannetta hyvin konkreettisesti ja laadimme ratkaisukeskeisen suunnitelman."

Lopuille osallistujille Kaisa Välivehmas lähetti sähköpostilla analyysiin perustuneen profiilin, jossa nostettiin esiin työnhakijan vahvuuksia ja osaamisalueita sekä kehittämisen kohteita. Suuntaa antavan suosituksen avulla työnhakijoiden oli jatkossa helpompi fokusoida työnhakuaan. Osan kanssa tuloksista keskusteltiin myös puhelimitse.

"Työnantajat palkkaavat nimenomaan osaamis- ja motivaatiokeskeisesti. Siksi työnhakijan tulisi ehdottomasti pysähtyä analysoimaan omia vahvuusalueitaan, jotta osaisi esitellä itsensä oikealla tavalla potentiaalisille työnantajille. Lähtökohtaisesti olisi hyvä keskittyä kysymykseen missä on se työnantaja, joka eniten hyötyy minusta."

Yrityksille työllistämistä alentavia palveluita

Työnhakijoiden profiloinnin rinnalla Kaisa Välivehmas otti yhteyttä myös samojen alojen työnantajiin ja kävi heidän kanssaan läpi rekrytointitarvetta sekä -strategiaa.

"Yritykset halusivat räätälöityä apua työllistämiseen. Massahakujen sijaan he sanoivat tarvitsevansa HRHelpin kaltaisen kartoitustyökalun, joka paljastaisi työnhakijoiden todellisen osaamisen ja tahtotilan. Toki erityisesti pienet mikroyritykset tarvitsivat ohjausta koko rekrytointiprosessiin."

Uudenmaan TE-toimiston palvelupäällikkö Varpu Siivosen mukaan kokeilu toi hyvin esiin sen, kuinka samantyyppisiä toimistoalan tehtäviä haetaan hyvin erilaisilla taustoilla.

"Yritysten rekrytointiin tuo omat haasteensa se, kun hakijakunta on niin heterogeenista, että työnhakijan soveltuvuutta tehtävään on vaikea selvittää. Varsinkin yrityksillä, jotka rekrytoivat ensimmäistä kertaa työntekijää, on tarvetta rekrytointiavulle."

Työnhakijoiden kohdalla huomattiin, että työnhakutaidoissa olisi edelleen parantamisen varaa.

"Saimme arvokasta tietoa osallistujien tasapainoilusta joko omien taitojensa vähättelyn tai liioittelun välillä. Oman osaamisen tunnistaminen ja markkinointi sekä realistinen kuva työnhausta vievät työnhakijaa eteenpäin. Henkilökohtaiseen palveluun oltiin äärimmäisen tyytyväisiä", Varpu Siivonen jatkaa.

Tehostetut rekrytointiprosessit, paremmat lopputulokset

Kaisa Välivehmaan mukaan työllistyminen on aina älyttömän pienestä kiinni.

"Ajan henki näyttää olevan sellainen, että rekrytointiprosesseja pitäisi saada tehostettua, mutta samanaikaisesti lopputuloksen tulisi olla entistä parempi, laadukkaampi ja tarkempi. HRHelpin kaltainen palvelu voi auttaa tulevaisuudessa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamisessa."

Palvelua kehitetään edelleen. Seuraavaksi sitä testataan Uudenmaan TE-toimiston tuetun työllistymisen linjalla toukokuussa alkaneessa kokeilussa.

"Toivon vilpittömästi, että tämä kokeilu saa jatkoa"

Muun muassa kiinteistönhoitaja Jussi Järvenpää sekä luonnontieteiden filosofian tohtori Leena Sukselainen kuuluivat palvelun kohderyhmään.

"Oma työnhaku tuntui ehkä hiukan junnaavan paikallaan ja tiesin, että työnhaun asiakirjani eivät myöskään olleet kunnossa. Lisäksi tuntui mielenkiintoiselta kartoittaa omaa osaamistaan ja kehittämisen paikkojaan", Leena Sukselainen kertoo osallistumisensa syistä.

Leena Sukselaiselle erityisesti henkilökohtainen tapaaminen toi useita ahaa-elämyksiä omaan osaamiseen liittyen. Etukäteen tehty kartoitus motivaatiosta ja osaamisesta sekä sen pohjalta esiin noussut kehitysehdotuskin osuivat kivasti yksiin omien ajatusten kanssa.

"Koin saaneeni HRHelpistä paljon apuja, oivalluksia sekä uutta potkua työnhakuun päivitettyjen välineiden muodossa. Toivon vilpittömästi, että tämä kokeilu saa jatkoa ja muutkin pääsevät hyötymään palvelusta."

Jussi Järvenpää puolestaan aloitti opinnot pitkälti HRHelpin innostamana.

"Kaisa Välivehmaan myötävaikutuksella minulle tarjottiin hyvää työpaikkaakin, mutta olin jo aiemman ehdotuksen perusteella hakenut kiinteistönhoitajan koulutukseen, jonka päättymisen jälkeen minulla on erinomaiset mahdollisuudet työllistyä vakituiseen työhön työssäoppimispaikkaani."

Mies on hyvin tyytyväinen saamaansa kannustukseen ja apuun erilaisten vaihtoehtojen kartoituksessa.

"Suosittelen palvelua hyvillä mielin!"