null Undantag i telefontjänsternas öppettider 17.2.

Onsdagen 17.2.2021 öppnas den ryska telefonservicen för personkunder undantagligtvis klockan 10.

Kom i håg att e-tjänsterna är till ditt bruk 24/7.