null Verksamhetsstället i Borgå håller stängt 29.8.2014


Nylands arbets- och näringsbyrås verksamhetsställe i Borgå håller stängt 29.8.2014 på grund av personalens utvecklingsdag.

Vi beklagar eventuella besvär.