null Telefontjänster och e-tjänster är ur bruk


Arbets-och näringsbyrås telefontjänster och e-tjänster är ur bruk hela dagen 20.4. på grund av ett tekniskt fel. Tekniska felet är under reparation. Vi beklagar det inträffade.

Felmeddelande på våra riksomfattande webbsidor