null Beslut vid halvtidsöversynen om åtgärder för att höja sysselsättningsgraden

Läs om ämnet på den riksomfattande sidan te-tjanster.fi