null Verksamhetsstället i Raseborg öppnas 29.1. kl. 10

Verksamhetsstället i Raseborg håller stängt torsdagen den 29.1.2015 kl. 9-10.

Vi beklagar eventuella besvär.