null Verksamhetsstället i Raseborg är stängt 26.11. från kl. 14

Verksamhetstället i Raseborg är stängt onsdagen den 26.11.2014 från kl. 14. Vi betjänar som vanligt igen torsdagen den 27.11.2014.

Vi beklagar eventuella besvär.