null Sysselsättningsöversikt för oktober: Antalet personer utan anställning har minskat jämfört med året innan

I slutet av oktober var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 92 044 i Nyland. Av dem var 83 736 utan anställning och 8 308 permitterade. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa arbetssökande utan anställningsförhållande med 1 376 personer (-1,6 %) och antalet permitterade med 15 448 personer (-65,0 %).

Det totala antalet arbetslösa minskade med 16 824 personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland minskade antalet arbetslösa 15,5 %, dvs. något långsammare än i hela landet i genomsnitt (-17,2 %). I slutet av oktober utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 10,5 % av arbetskraften, vilket är 2 procentenheter färre än året innan.

Antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år på området uppgick till sammanlagt 8 573 personer, vilket är 2 484 (-22,5%) personer färre än ett år tidigare. På området fanns det 43 793 långtidsarbetslösa, vilket är 13 880 (46,4 %) fler än i slutet av oktober 2020. Antalet arbetslösa utlänningar på området var 18 334, vilket är 522 (-2,8 %) personer färre än i fjol.

Till Nylands TE-byrå anmäldes i oktober 32 726 nya lediga jobb, dvs. 13 449 (69,8 %) fler än ett år tidigare. Antalet nya lediga jobb har redan överstigit nivån, som rådde före COVID-19 pandemin.

Uppgifterna kommer från arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.
 
Trender:

  • Antalet arbetslösa arbetssökande 16 824 (-15,5 %) färre än året innan
  • Antalet arbetssökande utan anställningsförhållande minskade jämfört med året innan för första gången sedan pandemin bröt ut
  • Antalet arbetssökande utan anställningsförhållande ökade 11,5 % i Vanda
  • Arbetslöshetsgraden (10,5 %) är den lägsta sedan februari 2020
  • Antalet nya lediga jobb fortsätter att öka jämfört med året innan
  • Långtidsarbetslösheten ökar kraftigt

Läs Nylands sysselsättningsöversikt för november 2021 i dess helhet på NTM-centralens sidor.