null Sysselsättningsöversikt för januari: Nyland har den klart sämsta sysselsättningssituationen i Finland

I slutet av januari var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 112 287 i kommunerna på området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). Av dem var 89 748 utan anställning och 22 539 permitterade. Det totala antalet arbetslösa ökade med 40 262 (55,9 %) personer jämfört med året innan. I slutet av januari uppgick andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften till 12,9 %, vilket är 4,6 procentenheter mer än året innan.

I slutet av januari var antalet arbetslösa arbetssökande 4 706 (-4,0 %) färre än föregående månad. I januari var antalet personer utan anställning 446 (-0,5 %) färre jämfört med månaden innan. Antalet permitterade minskade med 4 260 (-15,9%) jämfört med månaden innan.

Det fanns sammanlagt 11 427 arbetslösa arbetssökande under 25 år i området, vilket är 6 525 (75,1 %) fler än året innan. Antalet långtidsarbetslösa i området var 34 338, vilket är 11 795 (52,3 %) fler än i slutet av januari 2020. Antalet utländska arbetslösa i området var 20 317, vilket är 7 386 (57,1 %) fler än året innan.

I januari anmäldes 24 413 nya lediga jobb till Nylands arbets- och näringsbyrå. Det är 9 083 (-27,1 %) färre än året innan.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:

  • Arbetslösa arbetssökande totalt: 112 287
  • 40 262 (55,9 %) arbetslösa arbetssökande fler än i fjol
  • Av de arbetslösa arbetssökande är 22 539 (+659,4 %) permitterade
  • Antalet nya lediga jobb minskade med en tredjedel jämfört med året innan
  • Antalet långtidsarbetslösa fortsätter att öka

Läs Nylands sysselsättningsöversikt för januari 2021 i dess helhet på NTM-centralens sidor.