null TE-tjänsternas telefonförbindelser fungerar inte 27.8. – problemet åtgärdas

Arbets- och näringsbyråernas, Jobblinjens och Företags Finlands -telefonservice fungerar inte för närvarande.

Du kan uträtta ärenden via webbtjänsten, E-tjänster:

Mina e-tjänster för personkunder

E-tjänster för företag och arbetsgivare

Felet utreds som bäst och åtgärdas så snabbt som möjligt.

Vi beklagar de olägenheter som felet medför.