null TE-telefontjänsternas riksomfattande e-postservice upphör i början av oktober

Läs om ämnet på den riksomfattande sidan te-tjanster.fi